Klienti z PoHoDy poznávali možnosti města Hořice

Klienti z PoHoDy poznávali možnosti města Hořice

Pro měsíc květen jsme si jako preventivní téma vybrali „moje město“, kde jsme se zaměřili na znalost a orientaci po Hořicích a okolí. Nezapomněli jsme ani na historii, volnočasové aktivity a základní údaje, které by měl každý správný "hořičák" mít.

Do tématu měsíce jsme společně vešli skupinovým povídáním na téma Hořice, kde jsme se vzájemně obohatili znalostmi o historii v našem kraji. Další den jsme si uspořádali a pobavili se na turnaji v pétanque, kde jsme se nebáli s koulemi více hodit, abychom vypustili přebytečný stres.

Při dalším povídání jsme se zaměřili na aktivity a volnočasové vybití v Hořicích, které můžeme navštívit a využít. Seznámili jsme se s různými kroužky.  Protože nám krásně svítilo sluníčko tak jsme se nebáli vyrazit ven, kde jsme si zasoutěžili ve vybíjené, všichni proti všem.  Další aktivita byla zaměřená na orientaci ve slepé mapě v Hořicích, kde všichni dokázali, že by se neztratili. Další den jsme využili akce, která se konala v Hořicích, a vydali jsme se na autogramiádu na 300 zatáček Gustava Havla.

Nevynechali jsme ani kreativní tvoření, na nasbírané kamínky jsme kreslili tvary a zvířata, které jsme na daném oblázku viděli. Také jsme si zahráli nejoblíbenější hru v klubu a to je Riskuj! Využili jsme téma Hořice, a zakomponovali jsme informace, které měli možnost získat během měsíce. Během tohoto měsíce k nám dorazila pátá třída ze základní školy na exkurzi. Žáky jsme je informovali o nízkoprahovém klubu, následně jsme si zahráli hry a věnovali se preventivní aktivitě. O tom, že se žákům u nás líbilo, svědčí fakt, že jich většina do klubu přišla také po škole.

Jako každý měsíc jsme si vytvořili nějakou sladkou odměnu a jelikož bylo krásné počasí, tak jsme si udělali domácí zmrzlinu a ledovou tříšť, která nás ochladila a zpříjemnila nám teplý den.  Následující den jsme šli na procházku po Gothardu, kde jsme si vymýšleli příběhy soch, které jsme mohli vidět. Bujné fantazii jsme meze nekladly. Ke konci měsíce jsme si uspořádali den dětí, kde byla spoustu vystoupení, soutěží, za které děti dostali zaslouženou odměnu.

Tým NZDM PoHoDa.

32748903_1766525676718231_5786248939820810240_n32796134_1768535626517236_1898856533924511744_n33380531_10209242394176424_9002249734429081600_n33467301_10209242390736338_8813544947505430528_n

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429