Letní prázdniny v nízkoprahovém klubu Relax

Letní prázdniny v nízkoprahovém klubu Relax

Ani v létě jsme se v našem klubu nenudili. V červenci i v srpnu jsme se věnovali tématům, které úzce souvisí s letními měsíci. Dozvěděli jsme se nové informace ohledně stravování v horkých letních dnech a prohloubili své znalosti v oblastech bezpečného chování při letních aktivitách. Také jsme se věnovali tématu rizikových situací, které mohu o prázdninách nastat.

Prázdniny jsme v Relaxu zahájili dobrodružným pokusem, během kterého jsme si uvědomili, jak je důležité dodržovat jednotlivé kroky postupu přípravy a zároveň řídit se dle bezpečnostních pokynů. Protože během léta panovalo teplé počasí, osvěžili jsme se pravými letními koktejly, na kterých si, vzhledem k jednoduchosti jejich přípravy, mohou naši klienti pochutnat i doma například se svými kamarády či rodiči.

V červenci jsme se také zaměřili na etiketu stolování – klienti tak měli možnost dozvědět se spoustu nových a zajímavých informací ohledně toho, jak se chovat u jídelního stolu. K letním měsícům dozajista patří grilování, kterému jsme na klubu věnovali jedno odpoledne. Vyměnili jsme si své zkušenosti ohledně této problematiky a zopakovali si, na co si máme dávat pozor. Nabyté vědomosti byly následně ověřeny zábavným kvízem.

Srpen začal povídáním o tom, jak bychom měli před odjezdem na dovolenou zabezpečit bydlení. Spoustu zábavy jsme zažili při tvorbě obřího bublifuku, i když nám bubliny velmi rychle praskaly. Přes to, že byli klienti v prázdninovém myšlení, zahráli jsme si vědomostní hru s otázkami, které se týkaly zdravotného životního stylu o prázdninách. Klienty soutěžení velmi bavilo, protože se hrálo o sladké odměny.

V srpnu jsme také navštívili jičínský klub Exit, kde klienti strávili den poznáváním, jak to chodí v jiném klubu a také jsme si mohli vyzkoušet program jiného klubu. V průběhu druhého letního měsíce jsme si povídali o zdravotních problémech, které jsou bohužel s létem spjaty. Řekli jsme si, jak se nejlépe nepříjemným problémům vyhnout a jak dodržovat prevenci například při přípravě potravin či opalování. Zabývali jsme se i nácvikem první pomoci, kterou jsme zaměřili do situací, se kterými se mohou klienti nejčastěji setkat.

Prázdniny jsme ukončili povídáním o tom, jaké zážitky si z léta klienti přinášejí a co během prázdnin zažili. Vše jsme zakončili oslavou, při které jsme se s prázdninami rozloučili.

Pracovnice NZDM Relax

 

 

obr. 2 (1)obr. 3 (1)

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429