Národní potravinová sbírka na Jičínsku.

Národní potravinová sbírka na Jičínsku.

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhla na Jičínsku Národní potravinová sbírka. Jako tradičně se zapojil obchodní dům Tesco a letos již druhým rokem Billa v Hořicích. V Tescu v Jičíně se vybralo 716,7 kg potravin a 87,8 kg drogistického zboží. V Bille v Hořicích se vybralo 511,5 kg potravin a 63 kg drogistického zboží.

 

  Darované potraviny a drogerie z Jičínského Tesca zůstávají v Oblastní charitě Jičín, která je využívá pro práci s rodinami, dětmi a seniory na Jičínsku a Novopacku. Potraviny jsou tak přerozdělovány do rodin pouze tehdy, prokáží-li svým jednáním, že chtějí svoji složitou životní situaci zlepšit a pracují na tom.

Potraviny z Hořické Billy putovaly do Potravinové banky v Hradci Králové. Odtud si je odebírají organizace dle potřeby, které pracují se sociálně slabšími lidmi např.: Domovy pro matky s dětmi, orgány sociálně právní ochrany dětí, neziskové organizace.

Děkujeme všem zaměstnancům Oblastní charity Jičín a dobrovolnicím z Lepařova gymnázia za aktivní účast na sbírce. Dále pak děkujeme panu faráři Filipu Janákovi z Hořic a jeho farníkům, bez nichž by se Národní potravinová sbírka v Hořicích neuskutečnila.

Děkujeme všem dárcům, kteří darovanou potravinou přispěli např. k běžnému chodu domácnosti matky samoživitelky s třemi dětmi.

 

Bc. Šárka Barešová

koordinátorka dobrovolníků

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429