Náš rok s Exitem

Náš rok s Exitem

Během celého roku se nám v klubu Exit, povedlo zrealizovat mnoho zajímavých témat. Pomocí zábavných i vážnějších aktivit jsme procházeli každý měsíc takové téma, které si aktuální situace v klubu, ale i ve společnosti, žádala.

Například leden jsme věnovali tématu „Ve zdraví do nového roku“. Vánoce, svátky i oslavy nového roku s sebou nesou tradiční pokrmy, cukroví a přeslazené nápoje. Proto jsme se v klubu zaměřili na zdravý životní styl a sportování. Lednové preventivní téma se nám podařilo zrealizovat na výbornou a jako takové mělo mezi klienty úspěch.

Během ledna jsme si v klubu všímaly stále více pokroucených vztahů mezi klienty. Únorové téma tedy byla jasná volba, a to téma „Kamarádství a vztahy. Za nejpovedenější aktivitu považujeme povídání na téma „Jaký jsem kamarád?“. Při aktivitě měli klienti za úkol o sobě napsat taková tvrzení, která je nejvíce vystihují v kamarádském vztahu. Upřímnost klientů nás velmi potěšila a vedla se zajímavá diskuze, ve které měli hlavní slovo právě klienti, kdy dokázali oponovat jeden druhému či souhlasit s tvrzeními, které o sobě někdo napsal. Na vztazích jsme pracovali však nejen v únoru, ale i v červnu, kdy jsme se věnovali tématu „Láska je láska“ nebo také v říjnovém tématu „Mám právo, moje povinnosti je“, kde jsme se věnovali právům a povinnostem nejen v klubu, ale i v mezilidských vztazích. Ve všech aktivitách, které byly jakýmkoliv způsobem zaměřené na vztahy, se nám dařilo vztahy mezi kamarády upevňovat, případně řešit nejasnosti, které ve vztazích nastaly.

Zajímavé téma „Závislosti“ s sebou přinesl měsíc březen. Kromě tradičních závislostí na drogách, jsme řešili stále více narůstající závislost na elektronických zařízeních. I zde se nám promítlo téma vztahů, protože jsme se zaměřili i na závislosti na osobách. Toto téma lze považovat za jedno z těch těžších, avšak to nám nebránilo plné realizaci připravených aktivit. Lze říci, že toto téma bylo klientům velmi blízké, jelikož si mnoho z nich uvědomilo, že závislost se netýká pouze alkoholu a cigaret.

Duben jsme s odlehčením věnovali tématu „Velikokonoce v Exitu“, kdy jsme však nezapomněli na něco málo z prevence. V tomto tématu jsme poukazovali na toleranci v náboženství, jelikož ve společnosti panuje stále větší strach z náboženství samotného. Klienty více bavily aktivity zaměřené přímo na svátek Velikonoc a náboženství takový úspěch nemělo, i tak se ale do aktivit zapojovali.

Mezi složitější témata jistě patří i téma květnové a to „Nenechme se ovlivnit“, které se kromě médií týkalo také sebepoškozování a především, v té době, aktuálního tématu Modrá velryba. I u nás v klubu bylo povědomí o této internetové hře, tudíž bylo na místě probrat s klienty vážnost této hry.

Červen s tématem „Láska je láska“ proběhl hladce, bylo však nutné toto téma velmi upravovat vzhledem k věku klientů. Začali nám do klubu chodit mladší návštěvníci a starší naopak trávili odpoledne více venku, tudíž se nám nepodařilo promluvit o některých tématech tak, jak bylo naplánováno.

Prázdniny jsme v klubu prožili s tématy „Cestujeme s Exitem“ a „Letní festivaly“, přičemž jsme se soustředili na různá odvětví trávení volného času. Kromě možností výletů po okolí i po České republice, jsme si ukazovali další možnosti, jak trávit prázdniny a volný čas. Během festivalů jsme se věnovali například literatuře nebo vaření, přičemž jsme se snažili v klientech vzbudit různé nové zájmy. Tato témata hodnotíme velmi pozitivně, jelikož si každý našel to své.

Září a školní rok jsme společně začali tématem „Komunikace je legrace“ a snažili se projet úskalí běžného komunikování. Toto téma se však nepodařilo naplnit dle našich představ, jelikož díky začínající školní docházce nám trochu klesla návštěvnost klubu, tudíž povídání a aktivity neměly takový efekt.

Již zmíněné říjnové téma „Mám právo, moje povinnost je“ také bohužel nevyšlo dle plánů, protože i v říjnu se nám projevila nižší návštěvnost. Ke konci měsíce se však počet klientů zvýšil a ustálil, tudíž do listopadového tématu jsme se vrhli v plném připravenosti.

Téma „Buďme k sobě fér“ patří k těm vážnějším, jelikož se týkalo šikany, agrese, rasismu a strachu. Nejpovedenější aktivitou celého listopadu byla určitě výroba antistresového míčku. Nafukovací balónky jsme s klienty naplnili moukou, pokreslili jsme si je, ozdobili a míček byl ihned na světě. Míčky jsme vyráběli po dobu tří dnů, z čehož plyne, že tato aktivita klienty velmi bavila.

Prosincové téma „Kouzlo Vánoc v Exitu“ se týkalo nejen Vánoc a svátků, ale také prevence před úrazy, které mohou nastat jak na zledovatělé ploše, tak po použití nebezpečné pyrotechniky. Klienti byli upozorněni na rizika, seznámeni s věkovou hranicí nákupu určitých druhů zábavní pyrotechniky, a také si prakticky vyzkoušeli základy první pomoci při úrazech. Poslední letošní den v klubu jsme zakončili tradičním vánočním pokrmem, tedy bramborovým salátem a klobásou a zhodnotili jsme celý náš rok v klubu. Všichni se již těšíme na nové zážitky v dalším roce.

Pracovnice NZDM Exit

18643551_1692144054129035_1857973444_n21103548_1816328228377283_1573934847_o

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429