Naše Centrum Fialka oslavilo rok svého vzniku.

Naše Centrum Fialka oslavilo rok svého vzniku.

Je to již rok, co Oblastní charita Jičín otevřela nové pracoviště „Centrum Fialka“ v Lomnici nad Popelkou. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které jsou poskytované zdarma v Semilském regionu. Financování služby je z prostředků Libereckého kraje, státního rozpočtu České republiky a z Evropské unie.

Za dobu naší působnosti došlo k podpoře třiceti rodin, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit bez pomoci a podpory. Nejčastěji řešenou problematikou v rodinách jsou například: podpora rodičů při výchově a vzdělávání dětí, hledání nového bydlení či zaměstnání, řešení finanční a dluhové problematiky, vztahy v rodině, komunikace a jednání s úřady, materiální podpora – potraviny, ošacení, zařízení domácnosti, pleny pro děti atd. Náročné situace, které jsme pomáhaly v uplynulém roce řešit, byly: návrat dětí z dětských domovů či diagnostických a výchovných ústavů, ztráta bydlení v důsledku tragické události, úmrtí v rodině, závislosti u dětí, dospělých, kriminalita a domácí násilí.

Touto cestou chceme poděkovat za spolupráci Sociálnímu odboru města Semily, MěÚ Lomnice nad Popelkou, Úřadu práce a všem, kteří s námi ochotně spolupracují. Oceňujeme vstřícný přístup ředitelů i učitelů základních škol a mateřských škol, kterým není lhostejné, v jakých podmínkách žijí jejich žáci a spolupráci s naší službou vítají. Podpora služby přichází nejen ze strany představitelů měst a obcí, ale i široké veřejnosti.

Velmi děkujeme za podporu rodin v náročných situacích, kdy díky solidaritě a pomoci spoluobčanů, kteří rychle zareagovali na naši výzvu na sociálních sítích Oblastní charity Jičín, a také sdílení např. na facebookové skupině ,,Lomnice nad Popelkou‘‘. Díky vám bylo možné tíživé situace rychle vyřešit (např. kočárek pro dvojčata pro rodinu bez finančních prostředků, rozkládací lůžko pro dívku umístěnou do pěstounské rodiny, pračku a sporák pro maminku s dětmi, dvoupatrovou postel pro mnohočlennou rodinu apod.). Děkujeme za dary a oblečení, které občané přináší do kanceláře Centra Fialka s touhou pomoci lidem, kteří podporu potřebují. Zároveň děkujeme všem společnostem, které v regionu působí a formou daru nás podpořily svými výrobky (oblečení, pleny, hygienické potřeby, ložní prádlo atd.), které rodinám předáváme.

Děkujeme za projevenou důvěru jak spolupracujícím organizacím, veřejnosti a našim klientům za přijetí. Těšíme se na další spolupráci v novém roce.

 

Za Centrum Fialka, Anna Hylmarová.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429