Nové začátky v PoHoDě!

Nové začátky v PoHoDě!

Měsíc leden je znamením nových začátků, což bylo i naším tématem na leden. Nejen, že nové začátky s novým rokem přicházejí pro každého z nás, ale značně se odrazily i v našem Nízkoprahové klubu PoHoDa v Hořicích. Přivítali jsme zde dvě nové pracovnice a během měsíce také sedm nových klientů a mnoho zájemců o službu. Celý měsíc byl v duchu poznávání se a seznamování se s mezilidskými vztahy.

Začátek měsíce jsme započali toaleťákovou seznamkou, která měla za úkol klienty seznámit s pracovnicemi a zároveň se pobavit. Následovaly hry, ve kterých si klienti vyzkoušeli, jak dobře svůj klub znají a následně jsme si popovídali o tom, co bychom chtěli změnit, vylepšit nebo zachovat v klubu. Společně jsme také plánovali prázdniny – od pololetních přes jarní až po ty velké, letní.

Vyzkoušeli jsme si i to, jak nás vidí ostatní při hře kreslení obličejů, kdy klienti měli v časovém intervalu nakreslit část obličeje a postupně se obrázek dostával ke klientovi, který měl na obrázku být. Společně jsme pak zhodnotili portréty. Klienti se pobavili při sázkách na pracovníky, kde měli za úkol, vsadit na pracovnici, která podle nich např. vypije dříve sklenici vody. Týden jsme zakončovali povídáním o mezilidských vztazích a napínavým turnajem ve fotbálku.

V lednu nesměla chybět sladká odměna za všechny ty činnosti a aktivity, které jsme podnikli, a proto jsme si udělali nepečený jablečný dortík. Během prvních dnů, jsme se o sobě dozvěděli tolik nových informací, tak jsme si je prověřily ve hře „Hádej kdo?“, kde bylo úkolem napsat o sobě jednu větu, podle níž jsme pak společně hádali, kdo je autorem. Přišla na řadu i trocha teorie o základech komunikace, a abychom se trochu odreagovali, využili jsme čerstvě napadeného sněhu a vyrazili ven na pořádnou bobovačku a koulovačku. Na konci týdne jsme uspořádali soutěž v Bingu, kde mohl každý získat něco sladkého.

Nezalekli jsme se ani společného malování prsty, kdy jsme vytvořili společný obraz, který jsme si na klubu vystavili. Zjistili jsme, že komunikace neprobíhá jen pomocí slov, což jsme si vyzkoušeli na hře pantomima, pro kterou jsme zvolili téma filmové dvojice. Konec měsíce nám završila velká soutěž Bludiště. Soutěžilo se ve dvou týmech, kde hlavní roli hrála spolupráce, což bylo také slovo, na které měli klienti díky získaným indiciím přijít, což se také oběma týmům podařilo.

A jak se měsíc přiblížil ke konci, rozhodli jsme se, že si v klubu změníme výzdobu. Vybrali jsme si pro to barvičky na sklo. Každý měl možnost si vybrat obrázek, jaký chtěl a poté ho vymalovat. Vše naznačuje, že jsme do nového roku vykročili tou správnou nohou.

 

Pracovnice NZDM PoHoDa

19642339_1646194292084704_6397046094356984654_nIMG_3118IMG_3133

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429