Ohlédnutí za velikonočním setkáním

Ohlédnutí za velikonočním setkáním

17. dubna uspořádala Oblastní charita Jičín již tradiční velikonoční setkání zaměstnanců. Jedním z důležitých bodů programu bylo představení novinek, které se od vánočního setkání již podařilo zrealizovat nebo nastartovat. Mezi ty nejdůležitější patří asi zahájení provozu charitní prádelny v Libáni, probíhající práce na zcela novém webu nebo zamýšlená spolupráce mezi SASankou a nízkoprahovými kluby.

Dalším zajímavým bodem bylo zamyšlení nad velikonočními texty z bible a následná diskuse. Závěr patřil dotazům na pana faráře z Jičína Prokopa Tobka. V příjemné atmosféře a s drobným pohoštěním jsme si opět připomněli nejen velikonoční svátky a jejich duchovní význam, ale také rozměr a smysl naší práce.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429