Podzimní čas v Relaxu

Podzimní čas v Relaxu

„Komunikace je základ“, „Říjen praví – chraň si zdraví“ a „Společně proti předsudkům“. To jsou témata, kterým jsme se během podzimu v našem klubu věnovali. A co přesně se u nás v jednotlivých měsících dělo?

Začátkem nového školního roku se Relax nesl v duchu tématu „Komunikace je základ“. Klienti měli možnost se dozvědět, co je to neverbální komunikace a jaké jsou její projevy, což si následně mohli vyzkoušet v několika volnočasových aktivitách. Velmi probíraným tématem skupinového povídání se stala komunikace ve virtuálním světě, protože v dnešní době jí patří nezanedbatelné místo. Kromě toho jsme se také zaměřili na nářečí, díky čemuž jsme si uvědomili, že ačkoliv lidé v naší republice mluví stejným jazykem, i tak máme někdy problémy se spolu dorozumět.

Abychom ale nezůstali jen u komunikace, klienti se v našem klubu naučili, jak si sami mohou připravit zdravou svačinu do školy, čímž se stanou samostatnějšími a ušetří svým rodičům nějaký čas, který tak budou moci strávit společnými aktivitami.

25. září proběhl v Relaxu den otevřených dveří, kterého využili lidé z širokého okolí, aby se přišli podívat, jak to u nás funguje. V rámci této akce měli možnost si nejen prohlédnout zařízení klubu a vyzkoušet si zahrát například fotbálek, ale mohli si také vyrobit svou vlastní magnetku.

Říjen praví – chraň si zdraví! Tímto heslem jsme se řídili celý měsíc, kdy se klienti naučili, jak přizpůsobit své chování chladnějšímu počasí a jak předcházet různým onemocněním spojených se změnou ročního období. Díky skupinovému povídání se klienti dozvěděli, co je to imunita a jak ji vhodnými způsoby posilovat. Kromě toho jsme se zaměřili také na podzimní tradice a zvyky, kterých na podzim není málo – Dušičky, sklizeň ovoce a zeleniny, pouštění draků, posvícení a podobně. Tyto získané vědomosti si klienti poté ověřili v připravených kvízech a soutěžích, které je hodně baví.

V říjnu jsme se také zapojili do kampaně „Ušij tašku, zaměstnej člověka“. Různými způsoby jsme nazdobili látkové tašky, které byly začátkem listopadu odeslány do Centra Kašpar. Všechny tašky budou dány k prodeji, přičemž jejich výtěžek jde na dobrou věc. Kreativitu jsme prokázali i při vyrábění postaviček a dekorací z přírodních materiálů, které obstarali klienti cestou do klubu.

Listopad s sebou sice nese sychravé počasí, naše nálada však sychravá nebyla. V tomto měsíci jsme se věnovali tématu Společně proti předsudkům. Toto téma se týkalo prevence rasismu, předsudků a stereotypů, navíc jsme se snažili upevňovat vztahy mezi klienty a učit se spolupráci. Věnovali jsme se skrze povídání takovým pojmům, jako jsou etnika a menšiny, rasismus a jeho další podoby nebo mezilidské vztahy. Díky zábavným skupinovým aktivitám klubíčko vztahu, kreslení společného obrazu či společné pečení štrůdlu, jsme upevňovali vztahy a zajímali se o to, jak vztahy ve společnosti fungují. Také jsme se v rámci tohoto tématu zajímali o altruismus, toleranci a dobré skutky, které jsme si přiblížili filmem Amélie z Montmartru. Toto téma je sice náročnější, ale díky zábavným aktivitám jsme si ho prošli s dobrou náladou. Nyní se již těšíme na prosincovou vánoční atmosféru a nový rok, který nám jistě přinese nové výzvy.

Pracovní tým NZDM Relax

41135275_2186620184992237_4832205354689363968_n45148759_289558495232264_7933078971107770368_n45537890_1226728080798409_7282930585893339136_n

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429