Pomáháme rodinám, kterým do života vstoupila vážná nemoc

Pomáháme rodinám, kterým do života vstoupila vážná nemoc

Zaměstnanci Oblastní charity Jičín se rozhodli nad rámec svých pracovních povinností pomáhat rodinám, kterým vstoupila do života vážná nemoc, zdravotní znevýhodnění, ocitli se v tísni nebo je zasáhla živelná pohroma. První „vlaštovka“ (jak zaměstnanci říkají myšlence pomáhat svým bližním) se objevila na konci roku 2012, kdy mezi sebou vybrali na vánoční besídce 1600 korun a věnovali je Vanesce, holčičce s nemocí motýlích křídel, na speciální rukavičky. Myšlenka pomáhat se neustále rozvíjí. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 zahájila Oblastní charita Jičín veřejnou sbírku a organizuje také sběr víček od PET-lahví.

Veřejná sbírka se koná za účelem získávání nejen finanční, ale také materiální pomoci pro rodiny, které to potřebují. Oblastní charita Jičín má nyní již několik partnerů, kteří jí pomáhají s propagací veřejné sbírky a sběrem, uskladněním a svozem víček od PET lahví. Výtěžek z prodeje plastových víček je vždy poukázán v souladu s účelem veřejné sbírky konkrétní rodině.  Byly založeny také webové stránky www.charitajicinpomaha.cz, které jsou věnované právě těmto účelům.

V rámci veřejné sbírky probíhá vždy po dobu 6 měsíců podpora jedné rodiny, kterou vyberou pracovníci Oblastní charity Jičín. Každá rodina, která chce takovouto formu pomoci využít, musí podat přihlášku, která jí je na její žádost poskytnuta. Následný výběr probíhá hlasováním, do kterého jsou zapojeni všichni zaměstnanci.

Po prvotní pomoci Vanesce – holčičce s nemocí motýlích křídel následovala podpora Kubíka – chlapce s rakovinou ledvin a v současné době je naše podpora poskytována Juditce – dívce s dětskou mozkovou obrnou, hlubokou mentální retardací a epilepsií. 

Nezletilá Judita žije sama se svou maminkou asi 15 km od Jičína. Těžká zdravotní znevýhodnění mají za následek, že je trvale upoutána na lůžko a není schopna samostatného pohybu. Maminka je na péči o Juditku sama a veškerý svůj čas věnuje dceři. Příběh rodiny a jak jí můžete pomoci je podrobně popsán na výše uvedených webových stránkách.

Datum sepsání: 26. 5. 2014

Autor: Bc. Pavlína Divoká

Kontakt: e-mail: pr@charitajicin.cz, tel.: 731 130 442, web: jicin.charita.cz

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429