Průběh roku 2017 v nízkoprahovém klubu Relax

Průběh roku 2017 v nízkoprahovém klubu Relax

V roce 2017 jsme se na klubu věnovali mnoha různým tématům, která vycházela z reakce na aktuální situaci nebo z přání našich klientů. V rámci těchto témat potom vznikaly měsíční programy, jejichž prostřednictvím jsme se mnoho nového dozvěděli, naučili jsme se v dané problematice orientovat a spoustu věcí či činností jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet nebo zažít.

Hned z kraje roku jsme se potýkali s tím, že nám v klubu chyběla jedna pracovnice, a tak se bohužel stávalo, že byl klub některé dny otevřený jen pro konzultace. Tím pádem tedy nemohl být program zaměřený na zájmy a koníčky naplňován tak, jak bychom si přáli. I přesto jsme si v klubu hodně povídali o tom, že se dá volný čas trávit nejen na počítači a u televize, ale také sportem, aktivitami s kamarády, apod.

V únoru jsme se věnovali tématu „Stejný metr pro všechny“, ve kterém jsme poukázali na to, že ačkoliv je každý jiný, v něčem jsou všichni lidé stejní. Díky tomu se nám podařilo zjistit, že ne všichni nás vnímají tak, jak sami sebe vnímáme my. Během celého měsíce jsme se postupně dozvídali, že nesmíme dát na první dojem a že je důležité respektovat názory či náboženské vyznání ostatních.

Se šikanou se určitě setkal během svého života každý z nás, a proto jsme se na tuto problematiku trochu blíže podívali i v našem klubu. Díky tomuto tématu jsme se dozvěděli, že se v případě šikany můžeme obrátit na učitele a výchovné poradce ve školách, na linku bezpečí nebo na pracovníky nízkoprahových klubů. Účinnost preventivního programu se nám potvrdila o pár měsíců později, kdy jeden z našich klientů vyhledal v Relaxu pomoc při řešení aktuálního problému, který se týkal tohoto tématu.

Květnový program se zabýval tématem práv a povinností. Dozvěděli jsme se, že máme právo např. na vzdělání, soukromí, a že můžeme vyjadřovat své vlastní názory. Také ale víme, že musíme dostávat svým povinnostem – měli bychom ctít a respektovat své rodiče, pomáhat jim dle svých možností, atd. Největší úspěch sklidila aktivita, ve které si klienti vyměnili role s pracovnicemi klubu a přesvědčili se tak o důležitosti dodržování pravidel chování na klubu.

 Tématu prevence jsme se věnovali jak ke konci školního roku, tak během letních prázdnin. Dozvěděli jsme se, co je to bezpečnost a proč je tak důležité na ni dbát, naučili jsme se bezpečně rozdělat a uhasit oheň v přírodě a vyzkoušeli jsme si poskytnutí první pomoci. V období letních prázdnin jsme nejen řešili otázku, jak smysluplně trávit volný čas, ale také  jsme se zejména v době letních prázdnin potýkali s nízkou návštěvností klientů. Díky tomu se nám nepodařilo naplnit tolik aktivit, kolik jsme si pro dané měsíce stanovili. Ani to nám ale nezabránilo, abychom si uskutečněné aktivity pořádně užili i v menším počtu.

V duchu návratu do školních lavic se nesl i náš program na klubu. Řešili jsme hlavně vztahy ve třídě, kamarádství a problémy z toho vznikající. Vyrobili jsme si například papírový Facebook, který nám ukázal, jak moc je rozdílná naše prezentace v online světě a ve skutečnosti. Teď už víme, že ne všechny informace publikované nejen na sociálních sítích ale i na internetu obecně nemusejí být vždy pravdivé a kamarádství není samozřejmostí.

Měsíc říjen byl v Relaxu ve znamení médií, kdy jsme zjistili, jak moc nás ovlivňuje reklama, tisk i internet. Vzhledem k tomu, že se návštěvnost klientů na klubu poměrně ustálila, bylo možné se naplno věnovat téměř všem naplánovaným aktivitám.  Nyní víme, že nesmíme věřit všemu, co média prezentují, a že je dobré si pravdivost informací ověřit z více zdrojů.  

Tématu závislostí jsme se na přání našich klientů věnovali v průběhu měsíce listopadu. V rámci skupinových povídání jsme zjistili, že jako závislost často vnímáme pouze kouření cigaret a pití alkoholu. Proto jsme si také hodně povídali o závislosti na internetu či na lidech. Díky aktivitě „Závislost svazuje“, při které byli k sobě klienti vzájemně připoutáni provázkem, jsme si ukázali, jaké to je, když jsme na někom závislí a že není vůbec jednoduché se takové závislosti zbavit.

Prosinec je měsícem Vánoc, a tak jsme se rozhodli, že si ho pořádně užijeme. Naučili jsme se pracovat s pečící troubou, ve které jsme společně upekli perníčky, umíme vyrobit vánoční dekorace, ozdobit stromeček a připravit bramborový salát. A to vše mohou klienti využít, aby doma rodičům pomohli s vánočními přípravami.

Již teď se všichni těšíme na příští rok, který nám jistě přinese mnoho dalších zajímavých informací a zážitků.

 

Autor: Pracovní tým NZDM Relax

19023588_1863588453962080_8612210824020398077_o25520865_313047579197866_562644832_o25531876_1968774953443429_5173492453427729099_o

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429