S Exitem nezávisle o závislostech

S Exitem nezávisle o závislostech

Červen jsme v klubu Exit věnovali závažnějšímu tématu, konkrétně závislostem, se kterými se v dnešní době potýká stále více lidí. Nemluvili jsme jen o klasických drogách, ale i o jiných závislostech…

V prvním týdnu jsme si v Exitu pověděli o závislostech obecně. Klienti získali povědomí o tom, jaká úskalí s sebou přináší závislost, jak se závislost vlastně definuje, jaké typické příznaky vykazuje závislý člověk a jak závislost řešit a léčit.  V prvním týdnu také probíhaly konzultace, kam si klienti mohli přijít popovídat o svých trápeních a problémech.

Druhý týden měli klienti možnost zahrát si známou a oblíbenou soutěž s názvem Šibenice, která se opět týkala závislostí. Slova do soutěže totiž byla vybrána tak, aby byla nějakým způsobem spojena se závislostmi – klienti tedy hádali slova jako ALKOHOLISMUS, PSYCHOTERAPIE nebo ODVYKACÍ STAV. Klienty tato hra bavila a vybraná slova jsme si ještě navíc vysvětlili, aby bylo pro klienty vše jasné a pochopitelné. Pátek jsme věnovali přípravě „fresh drinků“.

V třetím týdnu jsme si zahráli hned z kraje hru „Město, jméno …“. Opět jsme se drželi našeho měsíčního tématu a zapojili jsme i kolonku ZÁVISLOSTI. Klienti na vybraná písmenka měli napsat nějakou závislost či pojem, který se závislosti týká. Při klasickém povídání jsme si řekli něco o drogách. Klienti se dozvěděli o tom, jak se drogy děli, jaké máme typy drog a které drogy jsou nejškodlivější. Ukázali jsme si také pár obrázků, na kterých byli jedinci, kteří propadli závislosti na tvrdých drogách. S klienty jsme diskutovali o tom, jak se dá takovým lidem pomoci. Během teplého počasí jsme také vyrazili do zámeckého parku, kde jsme si s klienty udělali hezké odpoledne a hráli jsme spoustu her. V pátek jsme si upekli sladkou dobrotu, kterou jsme potom společně snědli u filmu, který si klienti vybrali.

Ke konci měsíce se již všichni těšili na prázdniny. Přesto jsme však nevynechali povídání a následnou soutěž. Poslední povídání se týkalo různých závislostí moderní doby. Pověděli jsme si něco o kleptomanii, netolismu nebo workoholismu. Klienti své znalosti využili v soutěži Riskuj, která pro ně byla připravena. I přesto, že toto téma je vážnější, považujeme za důležité o tom s klienty mluvit. Klienti jsou zvídaví a zajímají se o problémy dnešní doby, proto je toto téma velmi bavilo.

Za zmínku stojí také exkurze, které u nás v tomto půl roce proběhly. Jsme všichni velmi rádi, že se nám podařilo domluvit se s 3. ZŠ z Jičína a mohly se následně uskutečnit opravdu vydařené exkurze. Tímto děkujeme za návštěvy a těšíme se na další.

Pracovnice NZDM Exit

IMG_20180615_142343 (1)stažený soubor (1)stažený soubor

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429