S Exitem o dopravě a cestování

S Exitem o dopravě a cestování

První prázdninový měsíc jsme se v klubu Exit věnovali dopravě a cestování. A co jsme se o cestování po Jičíně a okolí vše dozvěděli?

V prvním týdnu jsme se věnovali samotné dopravě a její historii. Klienti byli sami překvapeni, kolik zajímavých informací o dopravě existuje. Popovídali jsme si o druzích dopravy, jako je letecká, vodní či pozemní a o vývoji dopravy. Klientům jsme pokládali otázky k tématu, na které velmi správně reagovali. V tomto týdnu také proběhly konzultace, při kterých mohli klienti využít možnost popovídat si o svých trápeních.

Teplé dny nás neodradily od toho, abychom si v dalším týdnu pověděli něco o zásadách bezpečného chování na komunikaci. Přes prázdniny je zvýšen provoz, navíc i sami klienti se účastní dopravních situací, například na kole, proto ocenili, když jsme si pověděli něco o značkách a přednostech na křižovatkách a také o tom, jak postupovat při dopravní nehodě, pokud jsme svědkem či přímým účastníkem. S klienty jsme si také zasoutěžili ve hře Lodě, která byla spíše na taktického uvažování. Avšak abychom nevypadli z dopravního cviku, zahráli jsme si hru Metro, která byla zaměřená na cestování městkou hromadnou dopravou. Nacvičili jsme si tak přestupy a dojezd do cílových stanic pomocí MHD. Pro některé klienty byl tento nácvik velmi cennou zkušeností. V pátek jsme si při vyrábění navrhovali vlastní dopravní prostředky a značky, což klienty také velmi zaujalo.

Protože jsme chtěli využít hezkých prázdninových dnů, podařilo se nám s klienty vyrazit také do zámeckého parku, kde jsme si na dece zahráli spoustu her, některé byly dokonce spojené i s vodou, což bylo příjemně osvěžující. S klienty jsme si také při příležitosti našeho tématu pověděli něco o Jičíně a možnostech, které toto město nabízí. Pověděli jsme si, kam mohou klienti se svými kamarády či rodinami vyrazit na výlet, jaká jsou zde zajímavá místa k vidění, a také jsme si řekli, kde již klienti byli a co by doporučili svým kamarádům. Ve čtvrtek jsme k tématu vyluštili křížovku, která se týkala právě významných míst v Jičíně.

Neváhali jsme a v rámci soutěživosti jsme v klubu uspořádali pětiboj, který byl zaměřený na poznávání pomocí různých smyslů. Klienti se s radostí zapojili a vysloužili si tak sladkou odměnu. A protože naším tématem v červenci byla doprava a cestování, rozhodli jsme se, že i my s Exitem vyrazíme na nějaký výlet. Horké počasí nám dovolilo pouze jednu možnost. Vyrazili jsme na koupaliště Kníže a užili jsme si krásné odpoledne plné zábavy a vodních

radovánek. Při cestě jsme s klienty probírali značky, dopravní situace a chování na pozemní komunikaci. Klienti si mohli také vyzkoušet nákup vstupenek a byli seznámeni s pravidly chování na koupališti.

Celý červenec panovala v klubu soutěživá nálada. Proto velmi oceňujeme aktivitu naší dobrovolnice, která připravila pro klienty velmi zajímavé fotokvízy, například na téma značky aut, druhy sladkostí, apod. Červenec jsme zakončili povídáním o krásných místech České republiky. Pověděli jsme si, kam lze vyrazit po Čechách i Moravě na výlety, případně kam se naši klienti chystají se svými rodinami či kamarády.

I přes prázdniny to v klubu Exit žije po všech směrech. Doufáme, že hezké počasí vydrží a podaří se nám zorganizovat další výlety, alespoň po okolí Jičína.

Pracovnice NZDM Exit

IMG_20180712_113120IMG_20180713_160737IMG_20180716_131742

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429