S Exitem o pravidlech etikety

S Exitem o pravidlech etikety

V březnu jsme se v klubu Exit zabývali etiketou. Věnovali jsme se etiketě jako takové, dále zásadám zdvořilého chování k ostatním lidem i tomu, jak se prezentovat na veřejnosti. Protože konec měsíce se nesl ve znamení Velikonoc, nezapomněli jsme ani na ně.

První březnový týden jsme započali oddechově, a to turnajem v kulečníku a tvořením ze samotvrdnoucí hmoty. Na jarní prázdniny jsme si pro klienty připravili turnaj ve slovním fotbale. První společné povídání bylo zaměřeno na úvod do etikety, kdy se klienti dozvěděli, jak vznikala a čím se vlastně zabývá. Jeden z prázdninových dnů jsme klientům dali příležitost vzít program do vlastních rukou, ti toho plně využili a klub se proměnil v naše soukromé kino. Poslední volný den klientů jsme věnovali významné události, a to oslavě 14 narozenin klubu. Na programu byly zábavné kvízy zaměřené na znalost bývalých i současných pracovníků klubu. Oslava se samozřejmě neobešla bez narozeninového dortu a bohatého občerstvení.

Do dalšího týdne jsme vešli hrou Mumie. Klienti soutěžili v tom, z koho se jako první, pomocí omotávání toaletního papíru, stane mumie. Klienti si při hře užili spoustu zábavy a naučili se vzájemné spolupráce. Společné povídání bylo tentokrát o zásadách zdvořilého chování k ostatním lidem. Řekli jsme si základní typy verbálních i neverbálních pozdravů a jak je vhodně použít. Klienti se také dozvěděli základní pravidla pro představování. Vědí, kdo se komu má představit, kdo podává první ruku i to, kdo komu nabízí tykání. Jak se lidé zdraví v zahraničí se klienti dozvěděli v kvízu o pozdravech. Páteční tvoření jsme věnovali sepsání zásad klubové etikety.

Poslední týden věnovaný etiketě se konal turnaj ve Wormaxu. Úterní povídání bylo zaměřeno na základy sebeprezentace. Hovořili jsme o zásadách správného oblékání k různým příležitostem, dále pak o tom jak se chovat během stolování, jak správně komunikovat a gestikulovat a také, co je na veřejnosti vhodné a co naopak ne. Když se povídá na téma etiketa, nesmí u toho chybět videa Ladislava Špačka, proto jsme některá jeho videa společně shlédli. Znalosti, které klienti v průběhu měsíce o etiketě získali, si ověřili při sehrávání scének. Vždy se předváděly dva typy situací, kdy jedna byla v souladu se zásadami zdvořilého chování a jedna ne. Na konci týdne jsme si na přání klientů, místo plánovaných preclíků, upekli jejich oblíbený perník.

Závěr března jsme věnovali přicházejícím Velikonocům. Soutěžili jsme ve tvoření nejkrásnější kraslice. Klientům se kraslice natolik povedly, že se vítězi stali všichni. Povídání bylo zaměřeno na historii, zvyky a tradice Velikonoc. Březen jsme uzavřeli zábavnou soutěží dva proti stu, kde ve znalostech o Velikonocích soutěžily pracovnice proti všem klientům.

Pracovnice NZDM Exit

29067310_10160094591570228_3300362696855126016_nIMG_20180316_174932indexindex2

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429