S Exitem ve světě dospělých!

S Exitem ve světě dospělých!

První měsíc nového roku jsme věnovali otázkám dospělého života. Zaměřili jsme se na školu, práci, bydlení a další věci, které tím souvisí.

Lednové téma jsme odstartovali společným povídáním o středních školách a středních odborných učilištích. Klienti se dozvěděli, jaké máme typy škol, jak dlouho se jednotlivé školy studují a čím jsou ukončené. Vysvětlili jsme klientům, jak probíhá přijímací řízení a do kdy si mohou podat přihlášku. Klienti měli možnost vyplňování přihlášky si i prakticky vyzkoušet

Začátkem měsíce jsme v klubu přivítali sociální pracovnice Úřadu práce v Jičíně. Pracovnice si pro klienty připravily přednášku o činnosti úřadu práce, a také o volbě střední školy a jejich povolání. Klienty obeznámily s tím, v jakých případech by se měli registrovat na Úřadu práce, a také jaké výhody či povinnosti jsou s tím spojené. Pracovnice přiblížily i aktuální stav nabídky volných pracovních míst na Jičínsku. Klienti se díky tomu dozvěděli, v jakých oborech mají velkou šanci se uplatnit. Pracovnice Úřadu práce daly klientům prostor doptávat se, diskutovat či reagovat na dané informace. Protože hledání práce a volba střední školy je v klubu velmi aktuální, zvolené téma mělo úspěch a na přednášku dorazilo téměř dvacet účastníků.

Druhou část měsíce jsme společně věnovali bydlení, finanční gramotnosti a sociálním službám. Klienty jsme během povídání seznámili s možnostmi bydlení a výdajích, které jsou se samostatným bydlením spjaté. Pomohli jsme jim porozumět financím a ukázali jim, jak s nimi správně zacházet. Protože dospělý život není vždy jednoduchý a každý občas potřebujeme pomoc, představili jsme klientům druhy a možnosti využití sociálních služeb.

Klienti během lednového tématu měli možnost svoje znalosti zúročit prostřednictvím řady vědomostních soutěží. Pro klienty jsme si připravili soutěže Kdo to ví, Kolotoč, Riskuj, Bludiště, Kufr a fotokvíz na poznávání měn. Tento měsíc samozřejmě nebyl jen o získávání informací. Nezapomněli jsme do programu zařadit pro klienty oblíbené vaření a tvoření. Vlastnit kasičku a těžítko nebo umět připravit bábovku či palačinky se ve světě dospělých určitě neztratí.

Pracovní tým NZDM Exit

IMG_20180111_151013IMG_20180131_114739

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429