Táhneme za jeden provaz!

Táhneme za jeden provaz!

Měsíc červen se nesl Relaxem ve znamení přátelství. Jak už název měsíce napovídá, učili jsme se spolu vzájemně vycházet a vážit si přátelství a našich přátel.

První červnový den patří dětem. Ani my na to nezapomněli a pro naše klienty uspořádali Den dětí v Relaxu. Připravené pro ně byly různé vědomostní i sportovní úkoly, do kterých se klienti s nadšením zapojili, a zdárně popasovali. Každý, kdo se do připraveného programu zapojil, byl odměněn sladkou cenou.

První červnový týden jsme se věnovali malování na kameny. Klienti si mohli kamínek nazdobit dle své libosti a vyrobit si z něj těžítko, dekoraci či dárek pro někoho blízkého. Vyzkoušeli jsme si „poznávačku“ slavných kamarádských dvojic, povídali si o podobě kamarádství těchto dvojic a o skutečnosti těchto vztahů v dnešním světě. Využili jsme také krásné počasí a zkrátili si čas venkovními aktivitami na hřišti „U žáby“. Zde jsme se zabavili nejen dostupnými atrakcemi, ale také hraním karetních her.

Druhý týden jsme si v horkém červnu zpříjemnili pohárovým dnem, kdy si klienti mohli vyrobit vlastní zmrzlinový pohár dle své libosti. Nechyběla nejen zmrzlina, ale ani ovoce či šlehačka. Každý si na svém poháru pochutnal. O skupinovém povídání jsme si povídali o kamarádství a o tom, co udělat proto, abychom si kamarády udrželi. Pátek jsme vyčlenili pro aktivity klientů. Klienti se sami mohli vytvořit program, kterému se chtěli tento den věnovat. Na jejich přání se hrálo Bingo, které je u našich klientů velmi oblíbené.

Třetí týden jsme se pustili do výroby „slizouna“. Klienti si pod vedením pracovnic vyrobili potřebnou hmotu, kterou si ještě obarvili potravinářským barvivem. Každý klient si svého „slizouna“ odnesl domů ve skleničce. V úterý jsme se zabavili soutěží ve skládání citátů o přátelství. Během této aktivity jsme si procvičili rychlost, postřeh a znalost těchto citátů. Při skupinovém povídání jsme si pověděli o kladech a záporech online přátelství a týden zakončili sledováním filmu o kyberšikaně, který naše klienty oslovil na tolik, že si jej ještě jednou pustili ve svém volném čase.

Poslední červnový týden se již nesl v duchu konce školního roku. Klienti si mohli vyrobit dárek pro svého třídního učitele. Nejčastějším voleným dárkem bylo vymalování dřevěné omalovánky či tvorba osobního vzkazu. V tomto týdnu se uskutečnily také konzultace, které

klienti využili k povídání o tom, co je nejvíce trápí. Poslední školní den jsme strávili povídáním o vysvědčení a plánech na prázdniny.

Celý měsíc jsme si v klubu užili a doufáme, že i přes prázdniny nebude v Relaxu nouze o legraci a zážitky s naším klubem.

 

Pracovnice NZDM Relax

35682238_2077619039225686_5595424376083185664_ostažený soubor (1)stažený soubor

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429