Tříkrálová sbírka 2018 - podrobné výsledky

Tříkrálová sbírka 2018 - podrobné výsledky

Ve dnech 5. – 7. ledna 2018 proběhla ve městech Jičín, Nová Paka, Hořice, Lázně Bělohrad, Lomnice nad Popelkou a přilehlých obcích Tříkrálová koleda, kterou pravidelně začátkem organizuje Oblastní charita Jičín.

 

Skupinky dětských koledníků rozdávaly radost a požehnání všem lidem, které potkaly či navštívily v jejich domovech. Koledníci zavítali také do okolních obcích. Navštívili např. Ostružno, Veliš, Holín, kde jsou lidé velice štědří a rozdávají mimo finanční dary i něco k zakousnutí, což koledníci velmi ocenili.

Koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Jičín měla v letošním roce na starost 19 měst a obcí, což činí celkem 106 pokladniček. Na svojí práci není sama. Ve větších městech jí pomáhají místní koordinátoři, bez kterých by se tak velká akce nedala prakticky uskutečnit. Za to jim patří velké díky. Pro letošní rok činí celková vybraná částka 393 121 Kč. Oproti loňskému roku to je navýšení o 74 433 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste do pokladniček přispěli. Celkové výsledky najdete na webu Oblastní charity Jičín.

Výtěžek sbírky bude věnován na podporu služeb pro rodiny s dětmi, na dobrovolnické aktivity, na nízkoprahové kluby pro děti a mládež a na individuální pomoc lidem v akutní nouzi. Část výtěžku poputuje na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.

Poděkování patří nejen dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, ať už přímo do pokladničky či DMSkou, ale také všem malým koledníkům, kteří se sbírky osobně zúčastnili. Také děkujeme jejich rodičům, protože ani bez jejich podpory by Tříkrálová sbírka nefungovala. Děkujeme Vám všem!

Výsledky jednotlivých měst a obcí:

 • Bříšťany          5 441,00 Kč
 • Hořice             35 851,00 Kč
 • Jičín                 47 708,00 Kč
 • Kopidlno          7 590,00 Kč
 • Libáň               5 728,00 Kč
 • Nová Paka       91 341,00 Kč
 • Stará Paka      34 573,00 Kč
 • Střevač            3 123,00 Kč
 • Úbislavice       13 366,00 Kč
 • Vysoké Veselí  2 911,00 Kč
 • Lázně Bělohrad          70 722,00 Kč
 • Lomnice nad Popelkou 13 453,00 Kč
 • Radim                         11 000,00 Kč
 • Dřevěnice                   8 375,00 Kč
 • Bradlecká Lhota         3 930,00 Kč
 • Veliš                            3 211,00 Kč
 • Ostružno                     2 460,00 Kč
 • Holín                           7 573,00 Kč
 • Železnice                    24 765,00 Kč

           

Koordinátorka TKS Šárka Barešová

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429