Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Ve dnech 4. – 6. ledna 2019 proběhla již tradiční Tříkrálová koleda, kterou každoročně začátkem roku organizuje Oblastní charita Jičín. ,, My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujeme Vám,….“ znělo nejenom v ulicích města Jičína, ale také v Nové Pace, Hořicích, Lázních Bělohrad, Lomnici nad Popelkou, Železnici a přilehlých obcích.

Koledníci rozdávali radost a požehnání lidem, které potkali v ulicích či navštívili v jejich domovech. V Jičíně šířili radost a zazpívali např. v Oblastní nemocnici, na Městském úřadu, na Základních školách, v Mateřské škole a v místních firmách. Do sbírky se zapojila i většina okolních obcí, např. Ostružno, Veliš, Radim, Dřevěnice, Holín, kde se tradice každoročně opakuje, lidé jsou velice štědří a rozdávají mimo finanční dary i něco k zakousnutí, což koledníky velice potěší.

Přestože v sobotu do jičínských ulic, vyrazily pouze 3 skupinky koledníků, vybralo se krásných 42 795 Kč. Omlouváme se tak místním obyvatelům, ke kterým se koledníci nedostavili, ale vzhledem k tam malému počtu skupinek není možné obejít celý Jičín.

V letošním roce se do sbírky zapojilo 20 měst a obcí, což činí celkem 111 pokladniček s celkovou částkou 439 791 Kč. Oproti loňskému roku je to navýšení o 46 670 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste do pokladniček přispěli. Celkové výsledky najdete i na webu Oblastní charity Jičín.

Výtěžek sbírky bude věnován na podporu dobrovolnictví, na aktivity Nízkoprahového klubu v Jičíně, Hořicích, Nové Pace a zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi. Dále na finanční pomoc zejména rodinám s dětmi a seniorům v našem regionu, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi (např. při povodních, požáru) a v malé míře na humanitární projekty v zahraničí.

Děkujeme všem, kteří svými příspěvky podpořili Tříkrálovou sbírku. Dále velké poděkování patří všem koledníkům, dobrovolníkům, rodičům a koordinátorům za organizaci a účasti na sbírce, neboť bez jejich podpory by Tříkrálová sbírka nefungovala. Děkujeme Vám všem.

Výsledky jednotlivých měst a obcí:

 • Bradlecká Lhota                     4 600,00 Kč
 • Bříšťany                                  4 166,00 Kč
 • Dřevěnice                               11 429,00 Kč
 • Holín                                       10 735,00 Kč
 • Hořice                                    31 715,00 Kč
 • Jičín                                        42 795,00 Kč
 • Kopidlno                                 10 320,00 Kč
 • Lázně Bělohrad                      67 921,00 Kč
 • Libáň                                       4 669,00 Kč
 • Lomnice nad Popelkou           14 768,00 Kč
 • Milovice                                 4 132,00 Kč
 • Nová Paka                              132 109,00 Kč
 • Ostružno                                 2 920,00 Kč
 • Radim                                     8 641,00 Kč
 • Stará Paka                              37 444,00 Kč
 • Střevač – Nadslav                  2 092,00 Kč
 • Úbislavice                               14 346,00 Kč
 • Veliš                                       4 784,00 Kč
 • Vysoké Veselí                         1 770,00 Kč
 • Železnice                                28 435,00 Kč

Koordinátorka TKS Šárka Barešová

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429