Únor bílý a klub Exit stále sílí!

Únor bílý a klub Exit stále sílí!

V průběhu února jsme se věnovali tématu zdraví. Každý týden jsme prozkoumali jednu oblast zdraví – fyzické, psychické a sociální. A to vše jsme samozřejmě proložili zábavnými aktivitami, při kterých jsme si užili mnoho zábavy.

V prvním týdnu jsme pracovali na zdraví fyzickém, o kterém jsme si samozřejmě něco pověděli během úterního povídání. Naši fyzičku jsme podpořili kruhovým tréninkem a znalost fyzického zdraví jsme ověřili v soutěži ,,Pálí Vám to?“. Nesmělo chybět ani tvoření, proto jsme společně sepsali zdravý jídelníček, do kterého jsme se snažili zařadit vyváženou stravu. Podařilo se nám také upéct bezlepkový chléb, který se nám velice povedl. Vypadal totiž jako chléb z nějaké tradiční pekárny.

Druhý týden jsme věnovali zdraví sociálnímu. Tento okruh jsme odstartovali krásnou aktivitou, kterou jsme nazvali „Den dobrých skutků“. Klienti měli možnost konat dobré skutky jeden pro druhého a společně jsme se zamýšleli nad tím, že mnoho dobrých skutků konáme velmi často. A i když si to často neuvědomujeme, přesto nás to naplňuje dobrým pocitem. Povídání o sociálním zdraví bylo zaměřeno především na již zmíněné dobré skutky a altruistické chování. V křížovce si klienti zopakovali základní pojmy, které se sociálním zdravím souvisí. Na závěr týdne jsme si připomněli také americký svátek zamilovaných – Valentýn, který jsme oslavili společným pečením sladké dobroty.

Zdraví psychické jsme se rozhodli podpořit společnou jógou a meditací. Při této aktivitě jsme si užili mnoho zábavy, protože jen málo klientů mělo povědomí o tom, jak se vlastně cvičí jóga či medituje. Povídání o psychickém zdraví a duševních poruchách klienty velmi nadchlo. A abychom i při tvoření rozvinuli svou psychickou pohodu, pustili jsme se společně do vybarvování antistresových omalovánek.

V závěrečném únorovém týdnu jsme si zopakovali základní prevenci všech nemocí, popovídali jsme si o tom, co můžeme dělat, abychom udrželi všechny složky svého zdraví v normě a podpořili jsme zdravou soutěživost v turnaji ve fotbálku, který měl vysokou účast.

V únoru kromě měsíčního tématu proběhla také týdenní soutěž. Jelikož jedna z pracovnic získala SIM kartu, kterou neměla jak využit, v klubu Exit proto kvůli velkému nadšení ze soutěží vznikla myšlenka celotýdenní soutěže. Hlavním úkolem pro všechny klienty bylo striktní dodržování pravidel klubu. Všichni se velmi snažili a ti, kterým se podařilo týden proklouznout bez porušení nastavených pravidel klubu, se dostali do hlavního slosování. Výherce měl ze SIM karty samozřejmě velkou radost a plánujeme takových týdenních soutěží více.  Na závěr lze konstatovat, že i když je měsíc únor nejkratší měsíc v roce, tak jsme v klubu Exit se dozvěděli mnoho zajímavých věcí z hlediska prevence, které jistě využijeme v běžném životě.

Pracovní tým NZDM Exit

28579769_2063640306979406_691699545_o28693549_2063640343646069_936889947_oSladká dobrota

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429