V nízkoprahovém klubu PoHoDa byl minulý rok plný prevence

V nízkoprahovém klubu PoHoDa byl minulý rok plný prevence

Rok 2017 byl v Nízkoprahovém klubu PoHoDa opravdu pestrý. Pro klienty byl po celý rok připraven zábavný program, díky kterému se mohli hodně nového dozvědět a naučit.

V lednu jsme se v klubu věnovali otázce vztahů. Před Vánoci jsme řešili několik neshod mezi klienty a tak bylo třeba se na toto téma zaměřit. Velký ohlas měly aktivity zaměřené na poznávání se mezi sebou, a protože je leden měsícem učení a testů, bylo v našem klubu méně klientů. Menší návštěvnost nám pomohla vytvořit atmosféru, díky níž jsme si mohli uvědomit, jak důležití jsou v našem životě přátelé a že nikdy není pozdě na vylepšení vztahů s druhými lidmi.

Únor byl ve znamení prevence závislostí. Toto téma jsme vybrali z důvodu zvyšujícího se počtu klientů – kuřáků. Povídali jsme si o jednotlivých návykových látkách a jejich působení na člověka. Klienty nejvíce zaujalo povídání o závislostech na moderních technologiích a následující test na závislost na internetu. Někteří klienti si přiznali, že na internetu tráví více času, než by měli. Klienti si nyní také dobře uvědomují, jak závislosti ovlivňují lidské životy.

Následující měsíc – březen byl plný práce a brigád. V tuto dobu do klubu chodil klient, který měl finanční problémy, a bylo třeba, aby se zapojil do trhu práce. Proto nám přišlo zajímavé, přiblížit toto téma i ostatním klientům. Klienti zjistili, které povolání se k nim nejvíce hodí, naučili se sestavit si životopis a vyzkoušeli si, jak to chodí u přijímacího řízení.

Dubnové téma „Umíme si rozumět“ bylo zaměřeno na komunikaci, porozumění a řeč těla. Klienty nejvíce zaujala aktivita, během které měli ostatním popsat obrazec bez použití gestikulace. Klienti si uvědomili, jak významnou roli v komunikaci hraje právě gestikulace a mimika. Měsíc jsme ukončili besedou se Seberevoltou, v rámci které se klienti dozvěděli vše potřebné o čase a jeho správném investování.

Ke květnu se neodmyslitelně váže téma Lásky. Proto jsme se i v PoHoDě věnovali problematice vztahů, partnerství, dospívání, a pro ty starší – bezpečnému sexuálnímu životu. Již v předešlém měsíci jsme s klienty na toto téma hojně naráželi. S klienty jsme probrali, jaké psychické i tělesné změny nastávají u děvčat a chlapců v období puberty. Dále jsme si vysvětlili, jaké jsou antikoncepční metody, jaké existují pohlavně přenosné nemoci a probrali jsme i legislativu týkající se sexuálního chování.

Poslední měsíc školního roku si klienti do klubu hojně nosili chipsy, energy drinky a různá další nezdravá jídla, náš cíl byl jasný, ukázat klientům druhou možnost stravy a to zdravou. Klienti si v rámci tohoto tématu vyzkoušeli sestavit jídelníček, uvařit si zdravou svačinu či se zapojili do různých sportovních aktivit. Příjemným výsledem měsíčního snažení bylo snížení nezdravých jídel v klubu.

Letní prázdniny byly v PoHoDě ve znamení pohody. Klienti si rozšířili své obzory v problematice smysluplného trávení volného času. Dozvěděli se, jaká jsou v místě jejich bydliště zajímavá místa i do kterých organizací mohou zajít, v případě, že se nudí. Nechybělo ani povídání o první pomoci i s praktickou ukázkou. S klienty jsme si také pověděli o bezpečném pohybu ve vodě na koupalištích a v bazénech.

V září jsme se v PoHoDě nebáli říci si o pomoc. Tento měsíc jsme se soustředili na to, jak důležité je, umět si říci o pomoc, i které organizace nám v případě potřeby podají pomocnou ruku. Věnovali jsme se také tématu násilí a agresivity a dozvěděli se, co je cílem sebeobrany i jak by správná sebeobrana měla vypadat. Abychom nezůstali pouze u teorie, vydali jsme se s klienty do hasičské zbrojnice, kde se nás ujali profesionální hasiči a vše potřebné ohledně své práce na ochotně vysvětlili.

Respektu se klienty nedá učit přímo a tak jsme se rozhodli, že to zkusíme přes současné trendy, které porovnáme s trendy let minulých. Pro dnešní dobu je trendy Facebook a tak jsme se podívali na zásady jeho správného a bezpečného užívání. Zajímavé bylo také povídání o slavných youtuberech, v rámci kterého se klienti dozvěděli, co vlastně youtuberům vydělává peníze a že ne každý se může živit jako youtuber. Klienti poznali, že až oni budou ve věku svých rodičů, bude jejich „cool“ chování pro mladé už dávno „out“.

V listopadu jsme se v PoHoDě věnovali tématu Duševní pohody. V tomto měsíci se s klienty hodně řešilo blížící se pololetí a stres ve škole obecně. S klienty jsme proto probrali, co všechno pro ně může být ve škole stresorem a jak dané situace řešit. Povídali jsme si o tom, jak potraviny působí na naší psychiku,  co by měl a neměl obsahovat náš jídelníček, vyzkoušeli si relaxační omalovánky či cviky z jógy a naučili se chválit sebe i druhé.

V prosinci v klubu vládla příjemná vánoční atmosféra. S klienty jsme si povídali o tom, proč Vánoce slavíme, o vánočních nákupech a rizicích nakupování přes internet nebo o novoročních předsevzetích. Klienty zaujalo zejména povídání o rizicích nakupování přes internet. Klienti tuto možnost nákupu využívají poměrně často a nyní už si dají větší pozor na internetové chytáky.

Pracovnice NZDM PoHoDa

16730405_1303417586362378_3533986568942586636_n17342492_1324605134243623_1792129489778300057_n17342905_1333544290016374_1386077594301021635_ndownload

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429