Z léta do podzimu s Exitem

Z léta do podzimu s Exitem

Jak to u nás v klubu probíhalo od srpna do října? Podařilo se nám nastartovat z prázdninového klidového režimu na školní rok? A jak se nám daří vyrovnat se s odchodem léta a příchodem podzimu? Můžeme konstatovat, že vše probíhá při nejmenším úspěšně.

V srpnu u nás probíhalo téma, které se zaměřovalo na sport a život v pohybu. Téma neslo symbolický název „Zdar sportu, NE dortu!“ a celý měsíc jsme se snažili věnovat se sportovním aktivitám nebo si o nich alespoň povídat. V klubu Exit jsme tak změřili své síly ve sportovních turnajích, jako například v badmintonu nebo v ping pongu. Povídali jsme si o skupinových a individuálních sportech a o tom, jaké možnosti sportovního vyžití máme v klubu Exit nebo v městě Jičín. Naši klienti se dozvěděli, jakými způsoby mohou trávit volný čas v okolí svého bydliště, kam si mohou jít zasportovat nebo se i jinak bavit. Navštívili jsme také koupaliště Kníže v Jičíně, abychom si nějaké to rekreační zařízení vyzkoušeli. Klienti si také své vědomosti prověřili v soutěžích, jako jsou Šibenice nebo Milionář.

V srpnu se naši klienti také zapojili do natáčení videa o sídlišti, kde sídlí náš klub. V rámci akce konané lidmi ze skupiny Jinčí čin, se natáčelo krátké video, které přibližovalo sídliště takové, jaké opravdu je. Naši klienti se zhostili role průvodců a video společně s kameramanem navrhli a namluvili popisující komentáře. Video se poté promítalo v rámci samotné akce, která proběhla v září a které se náš klub také zúčastnil. Venku před klubem se konal bleší trh, v prostorách budovy bývalého bunkru probíhaly přednášky, ale u našich klientů měl největší úspěch graffiti workshop.

Samotné září se ale neslo ve znamení návratu do školy. I naše preventivní téma jsme tomu v Exitu uzpůsobili. Celé září jsme se věnovali přípravě do školy, pověděli jsme si například něco o poruchách učení. Klienti se tak dozvěděli, co to znamená mít poruchu čtení – dyslexii, nebo poruchu matematických dovednosti – dyskalkulii. Vysvětlili jsme si, jak se s takovými poruchami učení dá pracovat ve škole nebo doma. S klienty jsme dále probrali rizikové jevy, které se ve školním prostředí mohou objevit – šikana, záškoláctví a jiné problémy v chování. Klienti si zopakovali prevenci těchto sociálně patologických jevů a také jsme si řekli, kam jít případně pro pomoc. Během září jsme si s klienty stihli také procvičit pravopis v diktátech nebo naše znalosti upevnit v kvízových soutěžích.

Říjen se u nás v klubu nesl ve znamení výročí 100 let od založení samostatného československého státu. Proto jsme se s našimi klienty vydali po stopách českého lva. Pověděli jsme si něco o fungování státu ČR, o historii, také o volbách a nakonec jsme si připomněli významné dny, se kterými se v podzimním období setkáme. Zasoutěžili jsme si v různých kvízech, při kterých jsme si zopakovali získané informace z tradičních povídání. Společně jsme si také vyzdobili klub do podzimních barev, věnovali jsme se i pečení a vaření, klubem se nám tedy nesly vůně ovocných košíčků nebo třeba bramboráků. Během října jsme se také zapojili do benefiční akce „Ušij tašku, zaměstnej člověka“. Společně s klienty jsme vytvořili různé tašky, které jsme odeslali do centra Kašpar v Liberci a můžeme tak mít dobrý pocit, že z jejich prodeje půjdou peníze na dobrou věc. Přivítali jsme tak podzim s plnou parádou a těšíme se na další měsíce, kdy nás čekají zajímavá témata plná prevence i zábavy.

Pracovní tým NZDM Exit

41880667_240163999990043_4973803082044407808_n43787675_1698979510231588_7345548606318837760_nnzdm

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429