Zdravě do nového roku

Zdravě do nového roku

Poslední tři měsíce v roce 2018 jsme se zaměřili na recyklaci a ochranu přírody, zdraví a prevenci a v neposlední řadě na Vánoce a tradice, které jsme se pokusili pojmout trošku netradičně.

Měsíc říjen byl pro nás měsícem, kdy jsme se dozvěděli něco o recyklaci a ochraně přírody. Hned na začátek jsme si vyrobili dekorace z plastových lahví, kterými jsme si vyzdobili klub. I měsíční aktivity byly zaměřené na ochranu přírody a recyklaci. Jako první nás čekala aktivita s názve Člověče roztřiď to, kde si klienti pomocí kartiček zkusili správně roztřídit odpad. Poté proběhlo povídání na téma recyklace, abychom věděli, o čem celý měsíc bude. Nechybělo ani tradiční povídání na téma obnovitelné zdroje či ochrana životního prostředí. V říjnu jsme si také zahráli pár turnajů o sladké odměny. Uspořádali jsme turnaje ve fotbale, kulečníku a hře Double, při nichž panovala vždy radostná nálada. Náročný měsíc jsme si zpříjemnili pečením Cookies sušenek, které nám krásně provoněly celý klub. Koncem měsíce jsme si ověřili měsíční znalosti vědomostní hrou „Na kontejnery“ a AZ-kvízem, opět nechyběly sladké výhry.

V listopadu jsme se zaměřili na zdraví a prevenci, abychom věděli jak se v zimním počasí co nejvíce chránit a vyhnout se tak nemocem. Hned z kraje měsíce jsme si řekli něco o zdravém životním stylu a k tomu si upekli zdravý kokosový koláč. Tělesné zdraví jsme se snažili utužit sportem a zahráli jsme si turnaj ve vybíjené v místní sokolovně. Při obvyklém povídání jsme se zaměřili na vitamíny, abychom věděli, v jakém jídle je najdeme a proč jsou tělu prospěšné. Dále jsme se zaměřili na téma zdravá kuchyně, při kterém jsme se dozvěděli, jak se správně stravovat a jak co nejzdravěji pokrmy připravovat. V neposlední řadě jsme rozebrali téma nemoc a prevence, abychom věděli, jak si co nejlépe udržet dobré zdraví. Abychom se opět rozhýbali, uspořádali jsme turnaj v kopané, při kterém klienti sršeli energií. Dále jsme si zahráli energetickou hru „Na bacila“, což je podobné hře „Na babu“, a také jsme si ukázali, jak má vypadat správná ranní rozcvička. U těchto aktivit jsme se nejen prohřáli a protáhli, ale i pobavili. Nabité vědomosti jsme si pak prověřili při hře „Je pravda, že…“, která byla zaměřená na měsíční téma. Závěr měsíce jsme uzavřeli povídáním na téma zdravá duše, kde jsme si povídali o tom, jak pečovat a duševní zdraví.

Prosinec se nesl v duchu Vánoc a tradic jak českých tak i zahraničních. Hned z kraje měsíce jsme si vyrobili papírové hvězdy, abychom si mohli vyzdobit okna klubu. Na vánoční atmosféru jsme navázali povídáním o tradicích u nás v Čechách, které jsme si vzápětí na klubu vyzkoušeli. K Vánocům neodmyslitelně patří také cukroví, proto jsme si udělali nepečené kokosové kuličky, na kterých jsme si velmi pochutnali. V prosinci jsme si také společně zasoutěžili v oblíbené hře AZ-kvíz, která byla zaměřená na vánoční tradice u nás. V následujícím povídání jsme se opět zaměřili na tradice, ale tentokrát v jiných zemích, které jsme si zase vyzkoušeli v klubu na vlastní kůži. V pondělí jsme dali klientům možnost zabalit, případně i vyrobit nějaké dárky. Na klub jsme připravili vánoční balicí papír, barevné stuhy a věci na vyrábění. Klienti si mohli pro své blízké udělat svíčky, mýdla, náramky či přání. Poslední den před vánočními prázdninami jsme si udělali vánoční atmosféru, a kdo chtěl, mohl přinést z domova cukroví na ochutnání. Celé odpoledne na klubu jsme si pouštěli vánoční pohádky a koledy a těšili se na Štědrý den.   

Plně doufáme, že nový rok bude přinejmenším tak skvělý jako tento!

Tým NZDM PoHoDa

42919105_276789599607821_1870935634433015808_n47574128_2049160391788090_3820286406639484928_n47685454_2058084294229033_2363831544520376320_n48052593_2058082990895830_1699266294123069440_n

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429