Rozhodli jsme se, že budeme pomáhat:

  • nad rámec své pracovní náplně 
  • po určitou dobu
  • jednomu člověku  
....a že do toho zapojíme co nejvíc institucí a lidí kolem nás...

 

Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, nebo jsou jí ohrožení a neumí, nebo nemohou si pomoci vlastními silami.

Nad rámec naší obvyklé práce jsme se rozhodli pomáhat rodinám, kterým vstoupila do života vážná nemoc, zdravotní znevýhodnění, handicap, či se ocitly v tísni nebo je zasáhla živelná pohroma.

 

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429