• Finanční pomoc

Číslo účtu: 3251288399/0800            

Variabilní symbol pro Juditu Kábrtovou: 912     

Vystavení darovací smlouvy je pro nás samozřejmostí.         

(Povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ke konání sbírky je ke stažení zde .)

_______________________________________________________________________________________

  • Sběr víček

Sbíráme pouze víčka od pet-lahví!

Sběr probíhá celoročně.

Za 1 kg víček utržíme asi 6 korun.

(Pokud povezete k nám do Charity větší množství víček, prosíme Vás, abyste nás předem kontaktovali na telefonech:  731 130 414 nebo 605 521 429. Děkujeme!)

SBĚRNÁ MÍSTA

OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN

• Centrum SASanka Jičín : Vrchlického 824, Jičín, 506 01 (první patro)

• Centrum SASanka Vysoké Veselí : K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí, 507 03 (budova ZŠ, vstup vzadu - zleva od hl. vchodu )

• Nízkoprahový klub PoHoDa : Janderova 808, Hořice 508 01

• Nízkoprahový klub Relax : Masarykovo náměstí 325, Nová Paka 509 01

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN

• Žižkovo náměstí 18, Jičín, 506 01 (hned u vchodu u informací)

• budova ARISu - 17. listopadu čp. 16 (u vchodu naproti informacím)

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.

• Bolzanova ul. Čp. 512, Jičín, 506 43

• Pavilon chirurgických oborů - u recepce v přízemí

• Na chirurgii - v prvním patře u nápojového automatu

• Pavilon interních oborů - v přízemí u nápojového automatu

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER

• Centrum přátelské rodině Budulínek : Karla IV. 430, Hradec Králové 2, 500 02

• NZDM Modrý pomeranč : Formánkova 437, Hradec Králové 11, 500 11

CENTRUM HEJBÁNEK

• Jiráskova 24, Jičín, 506 01

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429