Dobrovolnické centrum podporuje:


Co je dobrovolnické centrum?

Dobrovolnické centrum je místo, které se nachází pod křídly Oblastní charity Jičín. Nabízí zázemí umožňující setkávání lidí s chutí, energií a odhodláním pomoci těm, kteří to potřebují.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhého. Dobrovolníkem se může stát osoba starší 15 let s čistým rejstříkem trestů a s chutí aktivně pomáhat cca 1-2 hodiny týdně v některém z našich dobrovolnických programů.


Pomáhat je normální.                                                                                             

Také Ty můžeš pomoci dětem, mládeži, seniorům, handicapovaným....

  • Navštěvovat staré a nemocné lidi.
  • Pomáhat při práci s dětmi a mládeží.
  • Docházet do rodiny, kde dítěti  chybí babička nebo dědeček.
  • Stát se starším kamarádem pro dítě do 15 let.
  • Přijít s něčím úplně novým, co by nás nenapadlo - bude-li to v našich silách, vyjdeme rádi vstříc.

Nabízíme Ti:

Krátkodobé dobrovolnictví:  Jedná se o aktivity na jeden až dva dny.

Dlouhodobé dobrovolnictví: Jde o aktivity, u kterých předpokládáme spolupráci cca na jeden rok.


Co Ti to přinese?

  • Pocit užitečnosti a smysluplně strávený volný čas.
  • Poznáš nové lidi, schopnost pomáhat a naslouchat.
  • Potvrzení o své činnosti (vhodné pro uchazeče na vysokou školu, nebo pro budoucí zaměstnavatele).

Kontaktuj nás:

Šárka Barešová, Tel.: 733 741 692, dobrovolnici@charitajicin.cz

Nebo vyplň:   Formulář pro dobrovolníky.

___________________________________________________________________________

 

 Facebook Dobrovolnictví

Tyto aktivity dále podporují:

                         

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429