Oblastní charita Jičín hledá dobrovolníky pro program 3G

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.


Program 3G, jak samotný název napovídá, znamená „TŘI GENERACE“, a funguje na principu přátelského vztahu dítěte s jedním dospělým dobrovolníkem a společném trávení volného času jedno odpoledne v týdnu. Tímto programem Oblastní charita Jičín navazuje na osvědčené zkušenosti z programu Pět P, který realizuje od roku 2011. 3G se zaměřuje na děti ve školním a předškolním věku, kterým by jakýmkoliv způsobem mohl prospět hodnotný vztah se starší dospělou osobou – dobrovolníkem. Tyto děti pocházejí ze sociálně slabých rodin, rozvedených rodin, často se sociálně patologickými problémy, se zdravotním omezením, nebo velmi nadané školáky, kteří obtížně navazují přátelské vztahy, mají problémy s komunikací a chováním ve skupině, jsou hyperaktivní apod.

Děti jsou pro program cíleně a aktivně vyhledávány prostřednictvím spolupráce s pracovníky úseku sociálně právní ochrany dětí, Centrem SASanka, výchovnými poradci na školách, pedagogicko-psychologickými poradci, dětskými psychiatry a podobně.

Dobrovolníkem se může stát osoba starší 50ti let, která má zájem a předpoklady pravidelně se věnovat dítěti jedno odpoledne týdně po dobu 6 měsíců.  Jedná se o různorodé aktivity společně tráveného volného času, pomoc se školní přípravou či doprovod menšího dítěte ze školy, na kroužky apod. Program pomáhá podporovat mezigenerační soužití. 

Tato činnost dobrovolníkům nabízí:
  • Prostor pro seberealizaci a sebeuplatnění;
  • Využití volného času pomáháním druhým;
  • Možnost být vzorem, nositelem hodnot a životních zkušeností;
  • Pravidelné supervize a bezplatné školení, besedy s odborníky.
Dobrovolnická činnost nabízí řadu dalších výhod, které stojí za to objevovat!

Tento program je finančně podpořen MPSV, Nadace Agrofert a z Tříkrálové sbírky.

Nadace AGROFERT

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429