2 (2)34

  • VELKÝ KAMARÁD - (Pět P) – program je založen na kamarádském vztahu dobrovolníka staršího 18 let a dítěte (6-15let), které se nachází v obtížné životní situaci a společně tráví volný čas např. povídáním si, hraním, plaváním, procházkami,….
  • KAMARÁD PRO SKUPINU (B612) – dobrovolník pro skupinovou práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových a školských zařízeních
  • BABIČKA-DĚDEČEK (3G) – program je určen dobrovolníkům starším 50 let - pomáhají rodinám s dětmi nejen s hlídáním, doučováním, doprovázením ze školky, školy, kroužku, ale jsou i jakou si podporou a pomocí rodičům, kterým schází vlastní maminka (babička) nebo tatínek (dědeček)
  • DOBRO V NEMOCNICI (N80) – dobrovolník, který dochází do zdravotnických zařízení a svoji návštěvou, povídáním si, hraním stolních her, četbou vnáší naději, potěšení a radost do tváří pacientů

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429