Uveďte prosím, o jaký dobrovolnický program máte zájem, jaká je Vaše motivace u nás pracovat jako dobrovolník a připojte také bližší informace o sobě, které považujete za důležité. Děkujeme!
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zpracováním osobních údajů Oblastní charitou Jičín pro účely dobrovolné činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou ke komunikaci s mojí osobou, nebo po dobu realizace mé dobrovolné činnosti.
Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429