TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka je každoroční dobročinná akce organizovaná Charitou Česká republika vždy začátkem ledna. Jejím hlavním účelem je pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi a dalším sociálně slabším skupinám v oblasti, kde probíhá.

Skupinky dobrovolníků (tři koledníci a jeden dospělí doprovod) putují v přestrojení městy a obcemi, navštěvují domácnosti, úřady, zdravotnická zařízení, školy a za zvuku známé písně vinšují štěstí, zdraví a vybírají finanční dary do zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR.

O Tříkrálové sbírce se více dozvíte na tomto odkazu.

Chcete-li se Tříkrálové sbírky zůčastnit, vyplňte nám prosím Formulář pro koledníky.

7a8


 

 POTRAVINOVÁ SBÍRKA,

                       aneb POTRAVINY POMÁHAJÍ


Potravinová sbírka je celorepubliková jednodenní akce, která se koná vždy v listopadu. Jsou do ní zapojeny obchodní řetězce a některé drogerie. Společnými silami s pomocí dobrovolníků oslovujeme s prosbou zákazníky v obchodním domě, kteří dle svého uvážení vloží do vyhrazeného ,,darovacího‘‘ košíku potraviny. V průběhu roku jsou darované potraviny rozdělovány a předávány potřebným klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jde například o rodiny s dětmi, jednotlivce v nouzi, lidi bez domova. Těmto cílovým skupinám jsou trvanlivé potraviny připraveny ve formě potravinových balíčků a někdy jsou využity i pro společné vaření jako například v azylových domech pro matky s dětmi.

Zapojit se můžeš i Ty. Stačí vyplnit Formulář pro dobrovolníky. 

56

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429