Projekt zajišťujeme v rámci členství v  Asociaci "Pět P" v ČR.  

Dětem od šesti do patnácti let poskytujeme díky projektu

Pomoc - Podporu - Přátelství - Péči - Prevenci


Jak se stát dobrovolníkem?

Co a jak pomáhá dítěti zlepšit jeho stav?

Pro rodiče - jak můžete přihlásit své dítě do projektu?

Jak projekt probíhá?

Projekt vychází z myšlenek filozofa Martina Bubera.


Projekt "Pět P" pomáhá dětem od 6 do 15 let, které se vyznačují tím, že:

  • mají málo kamarádů
  • jsou nemluvné
  • ve škole jsou terčem posměchů

nebo

  • jsou ve škole neposedné
  • nosí často poznámky
  • jsou „neposlušné“

Program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR. 

Dobrovolnické programy jsou finančně podpořeny MV ČR, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM, MÚ JIČÍN a z Tříkrálové sbírky.

 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429