Centrum Fialka

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Lomnicku a Semilsku.


O nás

Centrum Fialka Oblastní charity Jičín bylo založeno 1. ledna 2017. Kontaktní pracoviště se nachází v Lomnici nad Popelkou. Služba je poskytována v regionu Semilska a Lomnicka. Centrum Fialka je registrovaným poskytovatelem sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Poslání služby

Pomáháme naplňovat základní potřeby dětí a podporujeme rodiny v jejich fungování.

Principy služby

Služba je poskytována zdarma a na základě dobrovolnosti ze strany klientů. Náš přístup je založen na respektu klienta a situace, ve které se nachází. Při řešení jeho problému mu chceme být především partnerem. Vždy pracujeme s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Komu pomáháme, cílová skupina

Jsme tu pro rodiny a páry, které očekávají narození ditěte nebo již žijí s nezaopatřenými dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě krizové sociální situace.


S čím a jak pomáháme

Nabízíme pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a nedokáží nebo neumí si pomoci vlastními silami. Každá rodina řeší jiné potíže, ale nejčastěji řesíme následující oblasti:

Peníze, finance

 • Dluhy
 • Sociální dávky
 • Hospodaření s pěnezi

Práce a bydlení

 • Hledání práce
 • Lepší bydlení
 • Poradenství

Děti a domácnost

 • Školní příprava
 • Vztahy v rodině
 • Oblečení, potraviny

Podpora a doprovody

 • Jednání s úřady
 • Ochrana práv
 • Péče o zdraví

Jak pomáháme

Službu poskytujeme ambulantní nebo terénní formou dle potřeb a možností rodiny. Vždy záleží na domluvě.

 • Ambulantní forma - klient přijde za námi do Centra Fialka, kde v místnosti pro konzultace nabízíme potřebné soukromí a bezpečí. K dispozici je i dětský koutek.
 • Terénní forma - naši sociální pracovníci přijedou za klientem domů nebo na smluvené místo (zpravidla škola, úřad, knihovna, lékař, policie, ...)

Kontaktujte nás

Fialka


Husovo náměstí 36
Lomnice nad Popelkou 512 51

fialka@charitajicin.cz

Facebook

Každé pondělí
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

je v kanceláři přítomen jeden pracovník.

Po předchozí domluvě jsme k dispozici
od pondělí do pátku od 7:00 - 19:00.

Naše pracovnice

Šárka Bezušková Střížková DiS.
vedoucí služby
tel.: 735 747 407
vedouci.fialka@charitajicin.cz

Bc. Denisa Doležalová
sociální pracovnice
tel.: 730 543 724

Bc. Zuzka Rutkovská
sociální pracovnice
tel.: 704 617 694

Alena Voborníková
pracovnice v sociálních službách
tel.: 603 488 830


Podporují nás

Služba je podpořena mimo jiné z prostředků Libereckého krajského úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

liberecky-kraj-logo-0E8986554B-seeklogo.com           logoMPSV-c-sm         logo_alza   Logo Sedmihorky  vk-lvi-praha-id       mgc ctverec    


Mapa ORP Semily