Jičínsko, Nová Paka, Stará Paka a okolí

Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci a nedokáží ji sami bez pomoci překonat. Dítětem se rozumí nezletilý nebo nezaopatřený mladý dospělý (max. do 26let), rodinou se rozumí rodiče, osoby pečující, popř. členové širší rodiny či osoby blízké ve vztahu k dítěti. Terénní i ambulantní služby poskytujeme v regionu Jičínska.


Centra SASanka

nabízí rodinám s dětmi služby v následujících oblastech:  

Služba je zaměřená na poskytování pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly  v obtížné životní situaci. Tyto služby může využít jakákoliv rodina, která cítí potřebu svojí situaci řešit a neví, jak na to.  

V rámci pověření v sociálně-právní ochraně poskytujeme podporu rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. V té situaci do rodiny vstupuje oddělení sociálně-právní ochrany a následně žádá Centrum SASanka o spolupráci.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je financována převážně z těchto zdrojů:

Logo OPZ   Logo Kraj KHK