Semilsko

Centrum Fialka

Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v regionu Semilska a Lomnicka.

Poslání služby:

Pomáháme naplňovat základní potřeby dětí a podporujeme rodiny v jejich fungování.

Cíle služby:

Fungující rodina, která je schopná zabezpečit potřeby dítěte.
Cílem je, aby členové rodiny získali nebo využívali svých dovedností, schopností a znalostí.

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, u kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Do cílové skupiny patří i rodiče, usilující o návrat dítěte z ústavní (náhradní rodinné) péče. Služby poskytujeme osobám z regionu Semilska (ORP Semily).

Rodina = vztahový systém 2 a více jedinců, z nichž 1 je nezaopatřené dítě do 26 let věku

S čím Vám můžeme pomoci:

 • plnění rodičovských povinností (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě, od zanedbávání - přehnaná tvrdost a péče po absenci výchovných postupů, podpora rodičů v přípravě dětí do školy, …)
 • uplatnění rodičů na trhu práce
 • ohrožení chudobou/sociálním vyloučením
 • řešení vztahových potíží, vztahových konfliktů
 • bydlení (nevyhovující bytové podmínky)
 • vztahové problémy v rodině (partnerská krize, rozvod, syndrom zavrženého rodiče)
 • základní poradenství v řešení běžných záležitostí – pokud si nevědí rady

Principy služby:

 • ochrana zájmu dítěte
 • samostatnost - podporujeme rodiny v samostatnosti pro rozhodování, řešení problémů
 • dobrovolnost
 • bezplatnost - služba je poskytování na základě dohody zdarma
 • tým odborníků
 • návaznost a spolupráce
 • individuální přístup - služba je šitá na míru

Služby jsou pro klienty bezplatné. Při kontaktu s námi nemusíte uvádět svoje jméno.

Setkání může proběhnout např. v našich prostorách, v přirozeném prostředí rodiny nebo ve veřejné instituci. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.

Kapacita služby:

Tři lidé v daný okamžik.

Nejste spokojeni s našimi službami?

Vaše přání i stížnosti jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. 
Můžete je svěřit:

 • ústně - osobně nebo telefonicky komukoli z pracovníků
 • písemně do schránky důvěry v čekárně Centra Sasanka
 • emailem nebo do dopisu a poslat poštou

Své sdělení nemusíte podepisovat, přijímáme je i anonymně.

Vaše ústní vyjádření můžeme na Vaše přání zapsat do „Knihy přání stížností“ a budeme je bezodkladně řešit. Písemná vyjádření ze schránky důvěry vyzvedávají 2 pověření pracovníci minimálně 1x týdně. Písemnost předají vedoucímu služby. Obdobně i u zapsaných ústních stížností.

1x za 14 dnů probíhá porada pracovníků, kde bude Vaše sdělení projednáno a  budou přijata potřebná opatření a z nich učiněn písemný záznam.

Stížnosti na pracovníky řeší vedoucí pracovník, stížnosti na vedoucího pracovníka jsou předány řediteli Oblastní charity Jičín.

Pokud nám sdělíte dresu, budete o vyřízení stížnosti informováni nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li Vaše stížnost anonymní, odpověď na ni bude vyvěšena v čekárně Centra Sasanka po dobu 30 dnů od jejího vyřízení.

Chcete-li, může Vás při vyřizování stížnosti zastupovat osoba, kterou si zvolíte.                 
V případě potřeby Vám zprostředkujeme tlumočníka.

Kontakty:

Centrum Fialka
Husovo nám. 36
Lomnice nad Popelkou 512 51
Facebook

Bc. Anna Hylmarová
vedoucí zařízení
fialka@charitajicin.cz 
tel.: 735 747 407

Kancelář:     
Husovo nám. 36
Lomnice nad Popelkou 512 51

Ambulantní hodiny:
Po 8:00 - 12:00 | 13.00 - 16.00

Práce v terénu:
V rozmezí od Po - Pá v časech 7.00 - 19.00 hod.
(Vždy po domluvě s pracovníky.)


Služba je podpořena mimo jiné z prostředků Libereckého krajského úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

liberecky-kraj-logo-0E8986554B-seeklogo.com      logoMPSV-c-sm      logo_alza Logo Sedmihorky