Oblastní charita Jičín

Sociální pracovník/pracovnice pro rodiny s dětmi.

Jičín Plný úvazek Ihned nebo po dohodě výběrové řízení
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Mrázková

vedoucí Centra SASanka
Tel.: 733 741 753 E-mail: vedouci.sasanka@charitajicin.cz

Oblastní charita Jičín vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Sociální pracovník/pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Stručná náplň práce:

 • Poskytování terénní a ambulantní formy sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci Centra SASanka (podpora rodičů či jiných pečujících osob při péči a výchově dětí, péči o domácnost, hospodaření s financemi, hledání zaměstnání, hledání bydlení adekvátně potřebám a možnostem rodiny, pomoc při jednání na úřadech, podpora rodičů i dětí při vzdělávání a školní přípravě dětí atd.)
 • Práce s rodinami vedenými ve spise OSPOD v rámci pověření Oblastní charity Jičín k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 
 • Jednání a uzavírání smluv se zájemci o službu.
 • Příprava a vedení konzultací s uživateli služby, jejich zápisy do elektronické databáze, vedení spisové dokumentace.
 • Individuální plánování poskytování sociální služby dle potřeb uživatelů služby.
 • Jednání v zájmu klienta s dalšími institucemi (školy, OSPOD, PPP, ÚP ČR, …), psaní zpráv pro jiné organizace (OSPOD, soudy, …).
 • Aktivní účast na intervizích nebo supervizích týkajících se případu klienta.
 • Úzká spolupráce s ostatními kolegy (vč. terapeutů, psychologa).

Spolu s životopisem nám, prosíme, zašlete i motivační dopis, ve kterém nám sdělte, proč se na tuto pozici hlásíte a další informace, které považujte za důležité. Oba dokumenty zašlete na email: mrazkova@charitajicin.cz

Požadujeme a očekáváme od Vás:

 • Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání odpovídající podmínkám stanoveným v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, na pozici sociálního pracovníka
 • Znalost zákona o sociálních službách, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a standardů kvality sociálních služeb
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační a organizační dovednosti
 • Týmovost
 • Velkou samostatnost a zodpovědnost
 • Řidičský průkaz (skupiny B) - aktivní řidič

Co nabízíme

 • Celý úvazek (40h/týden). 
 • Smlouvu na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.
 • Odpovídající mzdu s přihlédnutím na délku praxe. 
 • Samostatnou organizaci práce - pružnou pracovní dobu.
 • Dovolenou v délce 5 týdnů.
 • Sick day´s (možnost volného dne při náhlé nemoci nebo nenadálé události v rodině atd.).
 • Služební telefon.
 • Supervizi.
 • Možnost dalšího vzdělávání.
 • Možnost podílet se na rozvoji služby.
 • Dobře nastavenou spolupráci s úsekem sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Jičín.
 • Výhodný tarif a data na soukromý telefon.
 • Slevy na tankování PHM.

Nástup: Ihned, nebo po domluvě.