Kdo jsme?

Oblastní charita Jičín je nezisková církevní organizace, která je začleněná do struktury:

Diecézní charita Hradec Králové

Charita Česká republika  

Caritas Europa

Caritas Internationalis 


Jaká je naše vize?

Naší vizí je být zdravou stabilní organizací, která poskytuje kvalitní charitativní služby v duchu křesťanských hodnot.

Jaké je naše poslání?

Posláním Oblastní charity Jičín je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.


Oblastní charita Jičín zajišťuje následující služby:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429