Podnikáme

Proč podnikáme?

Zákon o sociálních službách se snaží obsáhnout celou paletu sociálních problémů, do kterých se může člověk dostat, ale nepočítá s tím, že život někdy člověku zamíchá jeho osudem tak, že se na jeho situaci žádný paragraf nenajde.

Proto také nabízíme

což nám přínáší finanční stabilitu, kterou stát neziskovým organizacím neumí zaručit. Je to rozměr lásky a milosrdenství v duchu křesťanské tradice, která se v našem kulturně historickém prostředí buduje přes dva tisíce let.  Zákon o sociálních službách sice má ve společnosti své místo, ovšem křesťanskou tradici zcela nenaplňuje.