Aktuálně pomáháme

Juditka Kábrtová 

Jůďa se narodila 27. 2. 1999. Žije sama s maminkou ve staré vesnické chaloupce asi 15 km od Jičína. U její maminky se v průběhu těhotenství objevila vzácná trofoblastická nemoc. Jedná se o druh rakoviny, která ji způsobila těžká zdravotní postižení - dětskou mozkovou obrnu, hlubokou mentální retardaci, epilepsii a spasickou kvadruparézu na podkladě hypoxicko ischemické encefalopatie (postižení mozku). To všechno má za následek, že je trvale upoutána na lůžko a není schopna fakticky žádného samostatného pohybu. Maminka ji musí tzv. polohovat (různě ji přetáčet z boku na bok či na záda), aby nedošlo k otlačení částí těla a vzniku tzv proleženin, které by měly další vážné dopady na její zdravotní stav. Z důvodu špatného příjmu potravy ji musela být zavedena sonda přímo do žaludku a maminka ji tam vpravuje stravu speciální injekční stříkačkou (tzv. žanetou). Zvýšené náklady má rodina samozřejmě také s hygienickými pomůckami (plenami, podložkami apod.). Judita nemluví - komunikace s ní je mizivá - o to složitější je péče o ni, a to především v době nemocí, které jsou u ní časté.

Veškerou péči o Jůďu zajišťuje její maminka, a to 24 hodin denně. Snaží se zabezpečit veškeré její specifické potřeby, což je velice náročné nejen psychicky a fyzicky, ale také finančně. S ohledem na náročnou péči nemůže její maminka chodit do zaměstnání. Dvakrát týdně ji vozí autem do Denního stacionáře APROPO v Jičíně a jednou týdně do Speciální školy v Jičíně.

Potřeby Judity se vyvíjí s tím, jak roste a jaký je její zdravotní stav. Maminka ji musí speciálně upravovat stravu tak, aby ji mohla být aplikována do žaludku. Lékaři doporučují doplnit stravu o speciální doplňky jako jsou například nutri drinky – jedná se však o nákladné doplňky stravy, které si rodina nemůže často dovolit.

Domek, ve kterém s maminkou žijí, je starý a žádá si stále častější investice. Mimo jiné bylo nutné udělat  několik úprav tak, aby mohla maminka o Juditu snáze pečovat (např. zvedák do vany, úprava dveří do koupelny, nájezd do domu, speciální vozík). Na to všechno si maminka musela sehnat potřebné peníze.


Maminka potřebuje pomoc  financovat:

  • pleny a absorpční podložky
  • stříkačky na krmení,vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby
  • nutridrinky
  • rozšíření zadních dveří u vchodu do domu

Pokud by se sešlo i díky vyhlášené veřejné sbírce dostatečné množství finančních prostředků, maminka by si mohla zaplatit více hodin osobní asistence.  Tato služba pro ni znamená velké ulehčení, protože se o svoji dceru stará de facto 24 hodin denně a na sebe má velmi málo času, nebo vůbec žádný.  


 Vaše pomoc může probíhat formou:

  • sběr plastových víček od pet-lahví
  • finančním darem

Finanční pomoc

Číslo účtu: 3251288399/0800            

Variabilní symbol pro Juditu Kábrtovou: 912     

Vystavení darovací smlouvy je pro nás samozřejmostí.         

(Povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ke konání sbírky je ke stažení zde .)

Více informací najdete zde.