Poskytujeme pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci a nedokáží ji sami bez pomoci překonat.

(Dítětem se rozumí nezletilý nebo nezaopatřený mladý dospělý max. do 26let. Rodinou se rozumí rodiče; těhotné ženy; osoby pečující, popř. členové širší rodiny či osoby blízké ve vztahu k dítěti.)


V regionu Jičínska (viz mapa níže), Nové Paky, Staré Paky a nejbližšího okolí rodinám s dětmi poskytujeme:

Služba je zaměřená na poskytování pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly  v obtížné životní situaci. Tyto služby může využít jakákoliv rodina, která cítí potřebu svojí situaci řešit a neví, jak na to.  

V rámci pověření v sociálně-právní ochraně poskytujeme podporu rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. V té situaci do rodiny vstupuje oddělení sociálně-právní ochrany a následně žádá Centrum SASanka o spolupráci.

 

ORP Jičín


V regionu Semilska (viz mapa níže) rodinám s dětmi poskytujeme:

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Služba je zaměřená na poskytování pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly  v obtížné životní situaci. Tyto služby může využít jakákoliv rodina, která cítí potřebu svojí situaci řešit a neví, jak na to.  

orp Semily

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429