Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je financována převážně z:

OPZ_barevnekhk_kraj

Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci a nedokáží ji sami bez pomoci překonat. Dítětem se rozumí nezletilý nebo nezaopatřený mladý dospělý (max. do 26let), rodinou se rozumí rodiče, osoby pečující, popř. členové širší rodiny či osoby blízké ve vztahu k dítěti. Terénní i ambulantní služby poskytujeme v regionu Jičínska.


Centrum Sasanka nabízí rodinám s dětmi služby v následujících oblastech:  

 

Služba je zaměřená na poskytování pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly  v obtížné životní situaci. Tyto služby může využít jakákoliv rodina, která cítí potřebu svojí situaci řešit a neví, jak na to.  

 

V rámci pověření v sociálně-právní ochraně poskytujeme podporu rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. V té situaci do rodiny vstupuje oddělení sociálně-právní ochrany a následně žádá Centrum SASanka o spolupráci.

 

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429