Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Pomáháme řešit například:

- vztahy a komunikaci v rodině (např. vztahy rodiče s dítětem, konflikty mezi rodiči a prarodiči, problémy před rozvodem a po rozvodu)

- vztahy mimo rodinu (např. s úřady, školou, návaznými službami)

- výchovu, vzdělávání a péči o dítě, vhodné trávení volného času

- bydlení

- finanční situaci rodiny (finanční poradenství, rodinný rozpočet)

- zaměstnání (pomoc v hledání zaměstnání, pomoc s vyřizováním dokumentů)

- doprovod rodiče na jednání na úřad, do dalších veřejných institucí

- další krizové rodinné situace

Setkání může proběhnout např. v našich prostorách, v přirozeném prostředí rodiny nebo na úřadě. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.

V našem týmu pracují terénní sociální pracovnice, právnička, psycholožka, terapeut, mediátorka a rodinný poradce. Rodina tak může využít komplexních služeb pomoci.

Služby jsou pro klienty bezplatné. Činnosti jsou realizovány v rozsahu stanoveném pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí

Kde a kdy nás naleznete:

Ambulance otevřena

PONDĚLÍ      9:00 - 12:00

ÚTERÝ         10:00 – 12:00    13:00 – 16:00

STŘEDA                                 13:00 – 16:00

ČTVRTEK     10:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Konzultace v jiné dny nebo časy v ambulanci vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Práce v terénu

PONDĚLÍ – PÁTEK vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Jičín:

- Vrchlického 824, Jičín 506 01 - vstup na konci pěší zóny (Husova ulice), v 1. patře Domu s pečovatelskou službou

sasanka@charitajicin.cz, tel: 731 130 424

- Na Jihu 553. Jičín 506 01 - budova bývalého bunkru

(pouze konzultační místnost)

Vysoké Veselí:

- K. H. Borovského 99, Vysoké veselí 507 03 - vstup z levé strany budovy základní školy

klub.sasanka@charitajicin.cz, tel: 731 130 442

Pro koho tu jsme:

Jsme tu pro děti a jejich rodiny z Jičínského regionu, ve kterých se řeší celá řada problémů, a které mají dopad na vývoj a výchovu dětí. Jedná se o rodiny s dětmi, které se ocitly v ohrožení. Rodiny, které vlastními silami neumějí, nemohou nebo nechtějí zabezpečit základní rodinné funkce a staly se klienty OSPOD. Orgány SPOD doporučují rodinám využití našich služeb v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Jedná se o rodiny, ve kterých nejsou dostatečně naplňovány základní potřeby dětí a jejich rodiny potřebují odbornou pomoc a poradenství. Podpora v rámci SPOD je cílená na celou rodinu.

Proč tu jsme:

Rodině je nabídnuta podpora pracovníků s různou specializací, kteří jim pomáhají v orientaci ve vzniklé situaci, hledání příčin a zdrojů problémů a nastavování možností řešení. Podporujeme rodinu v jejím fungování a pomáháme ji v získávání, rozvoji nebo upevňování rodičovských kompetencí a řešení problémových situací. Rodiny jsou vedeny k řádné péči o děti a jejich potřeby, plnění rodičovské zodpovědnosti, posilování vztahů a zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí v bezpečném rodinném prostředí.

Pokud nejste spokojeni s našimi službami:

Můžete svoji stížnost podat způsoby uvedenými zde:

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429