Centrum SASanka

adresa viz níže, Jičín, 506 01 Vrchlického 824, Jičín 506 01 Vedoucí zařízení: Jaroslav Ludvík, DiS. - vedoucí Centra Sasanka

Seznam lidí:

Eva Novotná - pracovník v sociálních službách Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Jaroslav Ludvík, DiS. - vedoucí Centra Sasanka Mgr. Jana Hloušková - sociální pracovnice Mgr. Prokůpková Aneta - sociální pracovnice Bc. Kamila Langhammerová - sociální pracovnice Bc. Jarmila Brožíčková - sociální pracovnice Štěpánka Skálová - pracovnice v sociálních službách Barbora Černá, Dis. - pracovnice v sociálních službách Jana Bořilová - pracovnice v sociálních službách Mgr. Jitka Kopřivová - rodinný poradce/psycholog PhDr. et Mgr. Miroslav Novotný - rodinný poradce Mgr. Martin Kracík - rodinný poradce

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429