Charitní pečovatelská služba

Havlíčkova 442, Kopidlno, 507 32 Vedoucí zařízení: Mgr. Václav Kubánek - vedoucí zařízení/sociální pracovník

Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Mgr. Václav Kubánek - vedoucí zařízení/sociální pracovník Zdeněk Dlouhý, DiS. - sociální pracovník Kateřina Holasová - pečovatelka Eva Šejnová - pečovatelka Jana Trojánková - pečovatelka Ladislava Červená - pečovatelka Hana Martínková - pečovatelka Iva Barvínková - pečovatelka Miroslava Tobiášová - pečovatelka Helena Tichá - pečovatelka Helena Křížová - pečovatelka

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429