Sociálně právní ochrana dětí


  • Tel.: 733 741 753
 
adresa viz níže, Jičín, 506 01

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

Služba je určena pro rodiny, které jsou pod dohledem Městských úřadů v Jičíně a v Nové Pace, odborů sociálních věcí. 

Adresa poskytované služby:  ul. Vrchlického 824, Jičín


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Jaroslav Ludvík, DiS. - vedoucí Centra Sasanka Bc. Jarmila Brožíčková - sociální pracovnice Mgr. Jitka Kopřivová - rodinný poradce/psycholog Mgr. Martin Kracík - rodinný poradce PhDr. et Mgr. Miroslav Novotný - rodinný poradce
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429