Celá ČR Diecéze Tato organizace

Správní území

Oblastní charita Jičín

Adresář Charity ČR

Centrum Fialka

Poskytované služby:
Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou, 512 51

Dobrovolnické centrum

Poskytované služby:
ul. Vrchlického 824, Jičín, 506 01

Nízkoprahový klub Exit

Poskytované služby:
Na Jihu 553, Jičín, 506 01

Nízkoprahový klub PoHoDa

Poskytované služby:
Janderova 808, Hořice, 508 01

Nízkoprahový klub Relax

Poskytované služby:
Masarykovo nám. 325, Nová Paka, 509 01
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429