Nízkoprahový klub Exit

Logo Exit na web

Provozní doba a kontakty:

Aktuální otevírací dobu si oveřte telefonicky na 731 604 657

1. 9. - 30. 6. (školní rok)

1. 7. - 31. 8. (letní prázdniny)

PO 13:00 - 18:00 PO 11:30 - 16:30
ÚT 13:00 - 18:00 ÚT 11:30 - 16:30
ST 13:00 - 18:00 ST 11:30 - 16:30
ČT 13:00 - 18:00 ČT 11:30 - 16:30
PÁ ZAVŘENO PÁ ZAVŘENO

Nízkoprahový klub EXIT Jičín
Na Jihu 553, Jičín, 506 01
tel.: 731 646 979, 731 604 657
exit@charitajicin.cz
Facebook instagramlogoresized-1


Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Exit nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku od 9 - 26 let, kteří se vyskytují v Jičíně. Poskytuje jim možnost bezpečně trávit volný čas a nabízí radu a pomoc při řešení situace, se kterou si neví rady, a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Snaží se jim vytvořit takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM Exit jsou děti a mládež ve věku 9 – 26 let, kteří se vyskytují v Jičíně a kteří:

 • se často dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),
 • neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky) nebo tráví volný čas škodlivým způsobem (např. nechráněný sex, cigarety, alkohol, drogy),
 • řeší problémy nevhodným způsobem (např. sebepoškozování, šikana, násilí),
 • žijí v nefunkčním rodinném prostředí (např. nepřítomnost jednoho rodiče, násilí a závislost v rodině, konfliktní vztahy se sourozenci a dalšími členy rodiny),
 • neuznávají autority (např. rodiče, učitelé),
 • nemají podporu ve vzdělávání a v rozvoji schopností a dovedností (např. rodiče nepokládají vzdělání za důležité a nemají zájem nebo čas se dítěti věnovat),
 • nevědí, jak řešit běžné životní situace (např. práce, vzdělání, bydlení, zdraví, sociální dávky, osobní doklady),
 • nejsou schopni si najít či udržet kamarády nebo partnery.

Garance služeb NZDM Exit.pdf

 

Zásady poskytování služby

Práce s cílovou skupinou je založena na principech nízkoprahovosti:

 • Anonymita – klient nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce.
 • Přístupnost – během otevírací doby zařízení může službu využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny.
 • Bezplatnost – služby jsou poskytovány zdarma.
 • Respekt – při poskytování služby jsou respektovány jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby.
 • Bezpečný prostor – zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace.
 • Samostatnost – zařízení klade důraz na samostatnost klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace, především není poskytována pomoc v něčem, co klient zvládne sám.
 • Mlčenlivost – pracovníci zařízení jsou vázání mlčenlivostí. Vše, co se dozví, podléhá mlčenlivosti, až na případy, na které se vztahuje oznamovací povinnost.
 • Individuální přístup – pracovníci zařízení jednotlivě s každým klientem řeší jeho nepříznivou situaci podle jeho schopností, možností a potřeb. Společně pak pracují na dosažení jeho osobních cílů a na jeho osobním rozvoji.
 • Přátelský přístup – pracovníci zařízení se nad nikoho nepovyšují a nikoho neponižují. Službu poskytují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání či vzdělání.

Při poskytování služby respektujeme jedinečnost, důstojnost a nezávislost zájemce o službu a uživatele služby, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Cíle poskytované služby

Cílem NZDM Exit je klient služby, který:

 • má sociální schopnosti a dovednosti odpovídající jeho věku,
 • má dobré vztahy s vrstevníky, rodinou a dalšími lidmi ze svého okolí,
 • plní povinnou školní docházku, zlepšil si známky, nepropadnul, dokončil studium,
 • si našel práci či brigádu a dokáže si ji udržet,
 • zná rizika a dopady závislostního či kriminálního jednání, nezdravého způsobu života a promiskuity a přebírá odpovědnost za takové jednání,
 • má kompetence pro řešení svých potíží a dovednosti podporující jeho samostatnost,
 • je schopen akceptovat odlišnosti v rase, pohlaví, názoru, náboženství, orientaci.

Kapacita služby

20 klientů v zařízení v daný okamžik


Prostřednictvím programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, jehož organizátorem je Tesco Store ČR a. s. a Nadační fond Tesco se nám v roce 2019 podařilo zrealizovat projekt „Exit v novém kabátě“ a vymalovat veškeré prostory Nízkoprahového klubu Exit. Moc děkujeme za podporu!

65618996_2559851017359126_5686522930238849024_n