Kdo jsme

Oblastní charita Jičín je nezisková církevní organizace, která je začleněná do struktury:

Diecézní charita Hradec Králové
Charita Česká republika  
Caritas Europa
Caritas Internationalis 


Jaká je naše vize?

Naší vizí je být zdravou stabilní organizací, která poskytuje kvalitní charitativní služby v duchu křesťanských hodnot.

Jaké je naše poslání?

Posláním Oblastní charity Jičín je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Jak pomáháme?