Krátkodobé dobrovolnictví

Tříkrálové sbírka

Tříkrálová sbírka je každoroční dobročinná akce organizovaná Charitou Česká republika vždy začátkem ledna. Jejím hlavním účelem je pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi a dalším sociálně slabším skupinám v oblasti, kde probíhá.

Skupinky dobrovolníků (tři koledníci a jeden dospělí doprovod) putují v přestrojení městy a obcemi, navštěvují domácnosti, úřady, zdravotnická zařízení, školy a za zvuku známé písně vinšují štěstí, zdraví a vybírají finanční dary do zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR.

VÍCE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

CHCI BÝT DOBROVOLNÍKEM


Sbírka potravin

Potravinová sbírka je celorepubliková jednodenní akce, která se koná vždy v listopadu. Jsou do ní zapojeny obchodní řetězce a některé drogerie. Společnými silami s pomocí dobrovolníků oslovujeme s prosbou zákazníky v obchodním domě, kteří dle svého uvážení vloží do vyhrazeného ,,darovacího‘‘ košíku potraviny. V průběhu roku jsou darované potraviny rozdělovány a předávány potřebným klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jde například o rodiny s dětmi, jednotlivce v nouzi, lidi bez domova. Těmto cílovým skupinám jsou trvanlivé potraviny připraveny ve formě potravinových balíčků a někdy jsou využity i pro společné vaření jako například v azylových domech pro matky s dětmi.

VÍCE O SBÍRCE POTRAVIN

CHCI BÝT DOBROVOLNÍKEM


Dobrovolnici

Dobrovolnické centrum
17. listopadu 861
Jičín 506 01

Bc. Šárka Barešová
vedoucí centra
tel.: 733 741 692
dobrovolnici@charitajicin.cz 
Facebook

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ