Osobám s poruchou autistického spektra

Domov pro osoby s poruchou autistického spektra

Rekonstrukce a adaptace objektu Rváčov 29, Lomnice nad Popelkou na Domov pro osoby s poruchou autistického spektra.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z prostředků EU.

logoEU

V Libereckém kraji je v současné době nedostatečná kapacita pobytových malokapacitních sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory - zejména pro osoby s poruchami autistického spektra s problematickým chováním, které významně narušují soužití ve skupině a nemohou tak využít současné nabídky sociálních služeb a jejich zdravotní a duševní stav neumožňuje setrvat v přirozeném domácím prostředí za podpory terénních služeb. 
 
Díky realizaci projektu dojde k rekonstrukci objektu a vybudování vhodných prostor pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem určené pro osoby s PAS s problematickým chováním s kapacitou 8 osob, což povede ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci Libereckého kraje a přispěje k celkovému zlepšení kvality života osob z cílových skupin.

 

Fotka Rváčov