Rekonstrukce a adaptace objektu Rváčov 29, Lomnice nad Popelkou na Domov pro osoby s poruchou autistického spektra.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008943

stažený soubor

IMG_20220423_105759 M

Logo RváčOff B

Domov se zvláštním režimem
pro osoby s poruchou autistického spektra

O nás

Jsme pobytové zařízení určené osobám s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 30 let, vyžadujícím intenzivnější péči a podporu 24 hodin denně. Domov je situován do nově zrekonstruované budovy bývalé školy a svým stavebně-technickým řešením a vybavením zohledňuje specifické potřeby klientů.

Domov je určen pro 8 klientů, o které se stará tým vyškolených profesionálů. Cílem našich zaměstnanců je zajišťovat těmto klientům laskavé a otevřené prostředí, které jim umožní co nejkvalitnější život navzdory jejich zdravotnímu omezení. Vysoký standard ubytování i služeb navíc doplňuje výjimečné prostředí Rváčova a jeho okolí.

Cílová skupina

  • člověk s poruchou autistického spektra (včetně poruch chování)
  • 15 až 30 let
  • trvalý pobyt v Libereckém kraji
  • minimální délka pobytu: 250 dní v roce

Máte zájem o naše služby?

Abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je třeba vyplnit následující on-line žádost.

ANO, MÁM ZÁJEM

Přijímáme uživatele do Domova se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra. 
Předpokládaná doba přijetí: červenec - říjen 2022 (dle dohody s Vámi a dle našich možností)

Rekonstrukce 2020 - 2022

V Libereckém kraji je v současné době nedostatečná kapacita pobytových malokapacitních sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory - zejména pro osoby s poruchami autistického spektra s problematickým chováním, které významně narušují soužití ve skupině a nemohou tak využít současné nabídky sociálních služeb a jejich zdravotní a duševní stav neumožňuje setrvat v přirozeném domácím prostředí za podpory terénních služeb. 
 
Díky realizaci projektu dojde k rekonstrukci objektu a vybudování vhodných prostor pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem určené pro osoby s PAS s problematickým chováním s kapacitou 8 osob, což povede ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci Libereckého kraje a přispěje k celkovému zlepšení kvality života osob z cílových skupin.

 

Fotka Rváčov


Logo RváčOff B

Domov se zvláštním režimem (DZR)
pro osoby s poruchou autistického spektra

Rváčov 29
Lomnice nad Popelkou
512 51

Mgr. Martin Kracík
Vedoucí DZR Rváčov 

tel: 736 541 037
email: vedouci.rvacov@charitajicin.cz

Facebook  MApyCZ