Rekonstrukce a adaptace objektu Rváčov 29, Lomnice nad Popelkou na Domov pro osoby s poruchou autistického spektra.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008943

stažený soubor

IMG_20220423_105759 M

Logo RváčOff B

Domov se zvláštním režimem
pro osoby s poruchou autistického spektra

O nás

RváčOff je pobytovou sociální službou, Domovem se zvláštním režimem, poskytujícím celoroční pobyt pro osoby s poruchou autistického spektra od 15 do 30 let věku, které s ohledem na náročnost péče nemohou zůstat v domácím prostředí či jiných zařízeních.. RváčOff poskytuje ubytování pro celkem 8 klientů s rozsahem sociálních služeb vymezených v § 50, Zák. 108/2006 Sb.  

Poslání

Cílem Domova RváčOff je umožnit našim klientům co nejvyšší kvalitu života v prostředí navzdory jejich zdravotním omezením. Prostředí Domova se snaží co nejvíce přiblížit běžnému rodinnému životu. Domov RváčOff má celkem osm samostatných pokojů s vlastním sociálním zařízením v rámci třech oddělených domácností. Našim klientům poskytujeme laskavé, přijímající a podnětné prostředí. RváčOff není typickým ústavním zařízením s pevným řádem a striktními pravidly, kterým je nutné se podřizovat. Naopak chce ke každému klientovi přistupovat individuálně a přizpůsobovat provoz Domova jeho potřebám.

Pro splnění naší vize je klíčový tým pracovníků, který o naše klient stará. Jejich výběru a následnému vzdělávání věnujeme velkou pozornost. Uvědomujeme si, že právě oni tvoří ono „domácí“, laskavé a přijímající prostředí pro naše klienty. Jsme si dobře vědomi náročnosti této práce, která spočívá v permanentní asistenci a podpoře našich klientů, ztíženou právě chováním náročným na péči.

Služby poskytované v rámci § 50, Zák. 108/2006 Sb. jsou vázány na případný příspěvek na péči, který je klientovi přiznán v závislosti na stupeň závislosti. Klient si tímto příspěvkem hradí poskytované služby. Zvlášť klient hradí poplatek za ubytování a stravu, který se odvíjí od příslušných ustanovení Vyhlášky 505/2006 Sb. Dále jsou zpoplatněny případné fakultativní služby.

On-line formulář pro podání stížnosti

Formulář pro podání stížnosti

Kde službu poskytujeme

Domov RváčOff je situován do nově zrekonstruované budovy bývalé školy v obci Rváčov nedaleko Lomnice nad Popelkou a svým stavebně-technickým řešením a vybavením zohledňuje specifické potřeby našich klientů. Vysoký standard ubytování i služeb navíc doplňuje výjimečné prostředí Rváčova a jeho okolí. Naše zařízení pokrývá potřeby klientů z Libereckého kraje.

Cílová skupina

  • člověk s poruchou autistického spektra (včetně poruch chování)
  • 15 až 30 let
  • trvalý pobyt v Libereckém kraji
  • minimální délka pobytu: 250 dní v roce

Máte zájem o naše služby?

Abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je třeba vyplnit následující on-line žádost.

ANO, MÁM ZÁJEM

Přijímáme uživatele do Domova se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra. 
Předpokládaná doba přijetí: červenec - říjen 2022 (dle dohody s Vámi a dle našich možností)

Rekonstrukce 2020 - 2022

V Libereckém kraji je v současné době nedostatečná kapacita pobytových malokapacitních sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory - zejména pro osoby s poruchami autistického spektra s problematickým chováním, které významně narušují soužití ve skupině a nemohou tak využít současné nabídky sociálních služeb a jejich zdravotní a duševní stav neumožňuje setrvat v přirozeném domácím prostředí za podpory terénních služeb. 
 
Díky realizaci projektu dojde k rekonstrukci objektu a vybudování vhodných prostor pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem určené pro osoby s PAS s problematickým chováním s kapacitou 8 osob, což povede ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci Libereckého kraje a přispěje k celkovému zlepšení kvality života osob z cílových skupin.

 

Fotka Rváčov


Logo RváčOff B

Domov se zvláštním režimem (DZR)
pro osoby s poruchou autistického spektra

Rváčov 29
Lomnice nad Popelkou
512 51

Mgr. Martin Kracík
Vedoucí DZR Rváčov 

tel: 736 541 037
email: vedouci.rvacov@charitajicin.cz

Facebook  MApyCZ