Dlouhodobé dobrovolnictví

Předpokládaná doba spolupráce dobrovolníka s organizací je 3 a více měsíců.  

  • Dobrovolníci pro pomoc v sociálních, školských nebo zdravotnických zařízeních.  Jedná se například o domovy pro seniory, nemocnice, volnočasová zařízení a různé druhy sociálních služeb. 
    Program nabízí dobrovolnickou pomoc a podporu při práci s konkrétními klienty (uživateli, pacienty) dané organizace, a to vždy v souladu s jejím posláním, konkrétním individuálním plánem práce, nebo s léčebným režimem.  
  • V sociálních službách se jedná například o vyplňování volného času uživatelů, doprovody na procházky a výlety, spoluvytváření rukodělných prací a další volnočasové činnosti.  
  • Ve zdravotnických zařízeních je to v souladu s léčebným režimem vyplňování volného času, který má charakter běžné návštěvy.
  • Ve školských zařízeních to může být pomoc s doučováním, rukodělné činnosti, vyplnění volného času.  

Podmínky pro dobrovolníka: 
Osoba starší 15 let se souhlasem zákonného zástupce 


Dlouhodobé mentoringové dobrovolnictví

Program předpokládá dlouhodobější spolupráci v horizontu více měsíců až let.  

 Je zacílen na dvě skupiny dobrovolníků a klientů:  

  • Je založeno na kamarádském vztahu dobrovolníka staršího 18 let a dítěte (3-18let), které se nachází v obtížné životní situaci a společně tráví volný čas např. povídáním si, hraním, plaváním, procházkami atd. Dobrovolník se stává dítěti ,,velkým kamarádem“ a oporou v situacích, kdy se dítě cítí bezbranně, osamoceně a nezapadá do kolektivu svých vrstevníků. 
  • Je založeno na přátelském vztahu dobrovolníka staršího cca 50 let a rodiny s dětmi. Tento dobrovolník supluje v rodině babičku / dědečka. Jedná se často o neúplnou rodinu.  Pozitivním paradoxem je, že si dobrovolník a rodina pomáhají de facto navzájem. Dobrovolník se cítí být užitečný, rodině se dostane pomoci a ulehčení od každodenních starostí. Někdy vzniká dlouhotrvající přátelství.  

Podmínky pro dobrovolníka: 
Osoba starší 18 let u mentoringového dobrovolnictví 

Chci být dobrovolníkem


Dobrovolnici

Dobrovolnické centrum
17. listopadu 861
Jičín 506 01

Bc. Šárka Barešová
vedoucí centra
tel.: 733 741 692
dobrovolnici@charitajicin.cz 
Facebook

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ