Dlouhodobé dobrovolnictví

  • VELKÝ KAMARÁD - (Pět P) – program je založen na kamarádském vztahu dobrovolníka staršího 18 let a dítěte (6-15let), které se nachází v obtížné životní situaci a společně tráví volný čas např. povídáním si, hraním, plaváním, procházkami,….
  • KAMARÁD PRO SKUPINU (B612) – dobrovolník pro skupinovou práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových a školských zařízeních
  • DOBRO V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (K2)– dobrovolník pomáhá uživatelům sociálních služeb – seniorům a osobám s hendikepem
  • BABIČKA-DĚDEČEK (3G) – program je určen dobrovolníkům starším 50 let - pomáhají rodinám s dětmi nejen s hlídáním, doučováním, doprovázením ze školky, školy, kroužku, ale jsou i jakou si podporou a pomocí rodičům, kterým schází vlastní maminka (babička) nebo tatínek (dědeček)
  • DOBRO V NEMOCNICI (N80) – dobrovolník, který dochází do zdravotnických zařízení a svoji návštěvou, povídáním si, hraním stolních her, četbou vnáší naději, potěšení a radost do tváří pacientů

2 (2)   3   4