Kontakt

Oblastní charita Jičín

  • Sídlo organizace: Na Jihu 553, Jičín, 506 01
  • Kancelář vedení: Vrchlického 824, Jičín, 506 01
  • Telefon.: 605 521 429
  • Facebook

IČO: 73633755, DIČ: CZ 73633755
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 2914882379/0800
Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury pod číslem 8/1-04-726/2005-1938


Statutární zástupci:

Bc. David Rejlek, ředitel
reditel@charitajicin.cz

Ing. Alena Dobiasová, zástupkyně ředitele
ekonom@charitajicin.cz


Vedoucí středisek:

Mgr. Václav Kubánek, vedoucí Charitní pečovatelské služby
vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz
tel.:737 139 089

Mgr. Marie Pražáková, DiS., vedoucí Nízkoprahových klubů
exit@charitajicin.cz 
tel.: 731 646 979, 731 604 657

Nízkoprahový klub EXIT Jičín
Na Jihu 553, Jičín, 506 01
tel.: 731 646 979, 731 604 657
exit@charitajicin.cz
Facebook

Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice
Janderova 808, Hořice, 508 01
Tel.: 731 646 979, 739 394 317
pohoda@charitajicin.cz
Facebook

Nízkoprahový klub RELAX Nová Paka
Masarykovo nám. 325, Nová Paka, 509 01
Tel.: 736 511 556, 731 646 979
relax@charitajicin.cz
Facebook

Jaroslav Ludvík, DiS., vedoucí Centra SASanka
ludvik@charitajicin.cz
tel.: 733 741 753
Centrum SASanka
Vrchlického 824, Jičín 506 01
vedouci.sasanka@charitajicin.cz 

Pracoviště Vysoké Veselí
K. H. Borovského 99, 507 03
733 741 051, 731 130 442

Pracoviště Kopidlno
Hilmarova 86, 507 32
734 392 812, 730 806 186

Pracoviště Jičín: 
Vrchlického 824, Jičín 506 01
731 130 424

Kontaktní pracoviště Nová Paka
Legií 268, Nová paka 509 01
734 690 785, 730 185 138

Bc. Anna Hylmarová, vedoucí Centra Fialka
fialka@charitajicin.cz 
tel.: 735 747 407
Centrum Fialka
Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou, 512 51

Bc. Šárka Barešová, vedoucí Dobrovolnického centra
dobrovolnici@charitajicin.cz 
tel.: 733 741 692
Facebook