Kontakt

Oblastní charita Jičín

  • Sídlo organizace: Na Jihu 553, Jičín, 506 01
  • Kancelář vedení: 17.listopadu 861 (bývalá budova VZP na autobusovém nádraží), Jičín, 506 01
  • Telefon.: 605 521 429
  • Facebook

IČO: 73633755, DIČ: CZ 73633755
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 2914882379/0800
Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury pod číslem 8/1-04-726/2005-1938


Statutární zástupci:

Bc. David Rejlek, ředitel
reditel@charitajicin.cz

Ing. Alena Dobiasová, zástupkyně ředitele
ekonom@charitajicin.cz


Střediska:

Charitní pečovatelská služba
Mgr. Václav Kubánek, vedoucí
vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz
tel.:737 139 089

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež
Mgr. Šárka Geisselová, vedoucí
exit@charitajicin.cz 
tel.: 731 646 979, 731 604 657

Nízkoprahový klub EXIT Jičín
Na Jihu 553, Jičín, 506 01
tel.: 731 646 979, 731 604 657
exit@charitajicin.cz
Facebook  instagramlogoresized-1

Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice
Janderova 808, Hořice, 508 01
Tel.: 731 646 979, 739 394 317
pohoda@charitajicin.cz
Facebook  instagramlogoresized-1

Nízkoprahový klub RELAX Nová Paka
Masarykovo nám. 1, Nová Paka, 509 01
Tel.: 736 511 556, 731 646 979
relax@charitajicin.cz
Facebook  instagramlogoresized-1

Centrum SASanka
17. listopadu 861, Jičín 506 01
Jaroslav Ludvík, DiS., vedoucí
ludvik@charitajicin.cz, vedouci.sasanka@charitajicin.cz 
tel.: 733 741 753

Pracoviště Vysoké Veselí
K. H. Borovského 99, 507 03
733 741 051, 731 130 442

Pracoviště Kopidlno
Hilmarova 86, 507 32
734 392 812, 730 806 186

Pracoviště Jičín: 
17.listopadu 861, Jičín 506 01
731 130 424

Kontaktní pracoviště Nová Paka
Legií 268, Nová paka 509 01
734 690 785, 730 185 138

Centrum Fialka
Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou, 512 51
Bc. Anna Česáková, vedoucí
fialka@charitajicin.cz 
tel.: 735 747 407
Facebook

Dobrovolnické centrum
17. listopadu 861, Jičín 506 01
Bc. Šárka Barešová, vedoucí
dobrovolnici@charitajicin.cz 
tel.: 733 741 692
Facebook

Prádelna Veronika, sociální podnik
David Jung
pradelna@charitajicin.cz
tel. 730 174 475
www.pradelna-jicin.cz