Jak nás můžete podpořit?

  • Podpořte nás finančně
               
                    Číslo našeho účtu je:  2914882379/0800
  • Stáhněte si návrh darovací smlouvy.

Potřebujete doklad o Vašem daru kvůli odpisu daní?   

Chcete, abychom Váš příspěvek použili na něco konkrétního? 

Máte jiné dotazy? Kontaktujte nás:

Bc. David Rejlek, DiS.

Tel.: 605 521 429

Email: reditel@charitajicin.cz


 


 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429